Mag informatika

Politika kvalitete

Politika kvalitete

 Politika kvalitete

Mag informatika radi na zadovoljstvu vlasnika i klijenata. U našem poslovanju sve je podređeno, u konačnici zadovoljnom kupcu, radi čega smo u konstantnom procesu zadovoljavanja poslovnih potreba klijenata i otklanjanje njihovih problema.

Da bismo to postigli obvezujemo se na:

  • Organizaciju društva koja će omogućiti stvaranje kvalitetnih proizvoda i pružanje kvalitetne usluge
  • Razumijevanje potreba i problema klijenata te sukladno istom, stvarati aplikacije koje će odgovarati klijentima, a ne informatičarima
  • Prihvaćanje kritika, sugestija i prijedloga klijenata
  • Trajnu brigu za likvidnost društva
  • Osiguranje kvalitetne i poticajne radne atmosfere, da bi svi koji sudjeluju u procesu stvaranja zadovoljstva klijenta, osjećali zadovoljstvo učinjenim
  • Ulogu savjetnika, a ne samo prodavača
  • Omogućavanje djelatnicima sudjelovanje u upravljanju uvažavanjem sugestija, mišljenja i prijedloga
  • Primjenjivati i poboljšavati učinkovitosti procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001

Dužnost i obveza svakog djelatnika Mag informatika d.o.o. je upoznavanje s politikom kvalitete i njezino prihvaćanje kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.

U Zagrebu,  01.05.2009 godine                                                                                                  Direktor

                                                                                                                                          Miroslav Milak

Share on Facebook

Tehnička podrška - live chat

Prilagođena rješenja

Možemo vam ponuditi vrhunsku uslugu i nemjerljive prednosti koristeći naš softver. Svaka ideja, prijedlog ili sugestija može biti realizirana što nas čini odličnim izborom za nadolazeće poslovne izazove.

Mag informatika - Gdje smo?

Mag informatika, Dragutina Golika 63, Zagreb, Hrvatska

Kliknite na kartu za detaljan prikaz