Mag informatika

Copyright policy

Copyright policy

Sadržaj ove web stranice - dizajn, tekst, grafika, aplikacije, softver, i sve ovdje nespomenuto je zaštićeno od strane tvrtke Mag informatika © www.mag.hr (u nastavku Mag) i naših partnera kao i pružateljima usluga (www.joomla.org) osim ako nije drugačije spomenuto.

Sadržaj ove web stranice može biti pregledavan, ispisivan i preuziman u nepromjenjivoj formi i sadržaju u svrhu prikupljanja informacija u svezi sa djelatnostima tvrtke Mag informatika ili za osobnu, nekomercijalnu primjenu.

Nijedna druga upotreba informacija i sadržaja web stranice nije autorizirana uključujući bilo koji oblik reprodukcije (i bilo koji oblik djelomične reprodukcije) na bilo kakvom mediju (uključujući web stranice, brošure i druge dokumente), prijenos bilo koje vrste putem e-maila, faxa ili bilo kojeg načina pohrane na bilo kakvim medijima, sustavima ili aplikacijama osim navedenog u prethodnom odlomku.

Mag informatika je upotrijebila sve načine da locira, kontaktira i obavijesti nositelje autorskih prava i želi biti obaviještena od istih ukoliko nisu pravilno identificirani i priznati na ovoj web stranici da možemo napraviti sve potrebne korekcije.

Sve aplikacije Maga autorsko su djelo i samim time zaštićene Zakonom o autorskom pravu. Sve nelegalne kopije aplikacija i njihovi korisnici automatski su u zakonskom prekršaju te su time i podložni pravnim akcijama. Za legaliziranje kopije programa molimo Vas da nas kontaktirate ovdje.

Ustanove i organizacije koje žele kreirati link na stranice Mag informatika mole se da kreiraju hypertext linkove na indeksnu stranicu http://www.mag.hr

Za sve upite, molimo kontaktirajte nas pomoću naših adresa ili kontakt forme.

Mag informatika

Share on Facebook

Tehnička podrška - live chat

Prilagođena rješenja

Možemo vam ponuditi vrhunsku uslugu i nemjerljive prednosti koristeći naš softver. Svaka ideja, prijedlog ili sugestija može biti realizirana što nas čini odličnim izborom za nadolazeće poslovne izazove.

Mag informatika - Kontakt

Dragutina Golika 63, Zagreb, Hrvatska

tel: +385 1 46 40 222 ili 225
 fax: +385 1 46 40 227

e-mail: info (at) mag.hr
skype: maginformatika

OIB: 93224926556
Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080668129
pogledajte više podataka 

Mag informatika - Gdje smo?

Mag informatika, Dragutina Golika 63, Zagreb, Hrvatska

Kliknite na kartu za detaljan prikaz