Mag informatika

Izdavanje robe na revers

Reversi

Reversi su interne izdatnice za privremeno izdavanje robe sa skladišta.

Revers je moguće knjižiti, te se prilikom povrata robe kreira povrat reversa s datumom i napomenom o povratu.

Dodavanje materijala u dokument

Omogućeno je dodavanje svih materijala koji su uneseni u katalog materijala i usluga.

Materijali se dodaju i brišu na jednostavan način, te je moguće dodati više materijala, jedan ispod drugoga, kako će se prikazivati i na ispisu dokumenta.

Knjiženje reversa

Nakon što je revers kreiran moguće ga je knjižiti.

Knjiženjem reversa isti se zaključava, te daljnje promjene nad unesenim podacima nisu moguće.

Povrat reversa

Otvaranjem pojedinog kreiranog dokumenta omogućena je opcija povrata reversa.

Kreiranjem povrata robe, dodana roba na samom reversu vraća se na skladišta, te se na samom dokumentu vidi datum povrata robe sa dodatno upisanom napomenom.

Share on Facebook

Tehnička podrška - live chat

Prilagođena rješenja

Možemo vam ponuditi vrhunsku uslugu i nemjerljive prednosti koristeći naš softver. Svaka ideja, prijedlog ili sugestija može biti realizirana što nas čini odličnim izborom za nadolazeće poslovne izazove.

Mag informatika - Kontakt

Dragutina Golika 63, Zagreb, Hrvatska

tel: +385 1 46 40 222 ili 225
 fax: +385 1 46 40 227

e-mail: info (at) mag.hr
skype: maginformatika

OIB: 93224926556
Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080668129
pogledajte više podataka 

Mag informatika - Gdje smo?

Mag informatika, Dragutina Golika 63, Zagreb, Hrvatska

Kliknite na kartu za detaljan prikaz