Psihološki tretman počinitelja nasilja (PSTN)

Psihološki tretman počinitelja nasiljaPsihološki tretman počinitelja nasilja ili PSTN vodi se kao evidencija psihološkog tretmana počinitelja nasilja nad drugim osobama i/ili članovima obitelji.

Podaci se unose s lakoćom. Na jednom mjestu moguće je pregledati sve počinitelje nasilja koji su prijavljeni i uključeni u PSTN.

Unos podataka

Unos podatakaPodaci se upisuju ručno ili se odabiru iz izbornika.

Moguće je unositi podatke o predmetu i odluci suda, osobne podatke počinitelja, podatke o tretmanu počinitelja, te podatke koji se unose nakon završetka PSTN-a.