Crystal Reports – Osnovni tečaj (15 sati)

Uvodni dio – Pregled rada s bazom podataka (2 sata)

 • Pregled Izvještaja i baza podataka
 • Priprema izvora podataka (relacije, tablice)
 • Namjena izvještaja
 • Layout izvještaja (o konceptima izvještaja)

Uvodni dio – pregled gradiva (2 sata)

 • Pregled mogućnosti programa
 • Kreiranje koraka u izradi Izvještaja
 • Inicijalne postavke editora
 • Korištenje sustava pomoći

Upotreba Report Expert-a (1 sat)

 • Dodavanje i povezivanje baza podataka
 • Kreiranje osnovnog Izvještaja
 • Kreiranje novog Izvještaja upotrebom Standard Report Expert-a
 • Kreiranje novog Izvještaja upotrebom Mailing Labels Report Expert-aSave
 • Izmjena Izvještaja upotrebom Edit Expert-a

Kreiranje jednostavnih Izvještaja (4 sata)

 • Uvod u sekcije Izvještaja
 • Kreiranje novog Izvještaja
 • Pregled prije ispisa Izvještaja
 • Oblikovanje Izvještaja mijenjanjem veličine i pozicije polja
 • Dodavanje naslova Izvještaja
 • Promjena Fonta u poljima Izvještaja
 • Dodavanje broja stranice u Izvještaju, dodavanje logotipa firme i ostalih grafičkih elemenata
 • Spremanje Izvještaja

Rad sa izvještajem (1 sat)

 • Pretraživanje podataka
 • Ispis izvještaja
 • Dijelovi editora

Grupiranje podataka (1 sat)

 • Definiranje jednostrukog grupiranja podataka
 • Definiranje višestrukog grupiranja podataka
 • Izmjena mogućnosti grupiranja
 • Umetanje međuzbroja i Sume svih zbrojeva
 • Umetanje zaključnih polja (summary fields)
 • Umetanje postotaka i Sume
 • Rad sa Top N/Sort Group Expert-om

Sortiranje i odabir podataka zapisa Izvještaja (1 sat)

 • Sortiranje zapisa
 • Rad sa Select Expert-om
 • Dodavanje kriterija za prikaz podataka korištenjem “And” operatora
 • Modifikacija kombiniranih formula i kombiniranih kriterija prikaza podataka

1. dio

 • Preview, design
 • Workspace
 • Field explorer
 • Undo
 • Special fields, vrste polja
 • Predlošci
 • Print
 • Page setup

2. dio

 • Line, Box
 • Umetanje slike
 • Suppress (radi predložaka)
 • Sort
 • Select
 • Browse data
 • Format painter
 • Hyperlink
 • Format fields
 • Report summary + special fields

3 dio

 • Format fields
 • Grids, Guidlines

Postavke apliakcije (options)

Report summary

Bold dijela teksta (spajanje polja izvještaja)

Uvjetno oblikovanje

Linkanje tablica

Alerts

Dijeljenje sekcija

Upiti?

 • Modifikacija inicijalnih postavki aplikacije

Oblikovanje sekcija (1 sat)

 • Pregled sekcija
 • Promjena veličine sekcija u Design view-u
 • Upotreba Section Expert-a
 • Kreiranje Ukupnih polja i Drill Down reporta

Kreiranje formula (2 sata)

 • Kreiranje komponenti formule
 • Kreiranje nove formule upotrebom Formula Editor-a
 • Mijenjanje forumle
 • Kreiranje String formula
 • Kreiranje Date funkcija
 • Rad sa “zbrojnim” formulama
 • Kreiranje If-Then-Else funkcija