Prijava greške

Ukoliko primjetite bug ili greške u našim aplikacijama ili na web stranicama, bit će nam drago da nas obavijestite o tome. Svaka takva obavijest nam pomaže da poboljšamo kvalitetu naših usluga i budemo bolji odabir za naše klijente.

Da biste prijavili greške, poslikajte ekran pritiskom na tipku PRT SCR na tipkovnici, otvorite mail i unesite mail: info@mag.hr i u tijelo (BODY) maila zalijepite sliku korištenjem tipki CRTL+V ili iz izbornika UREĐIVANJE (EDIT) odaberite ZALIJEPI (PASTE) opciju. Slika bi se trebala pojaviti u mailu.

I slobodno nabrojite sve pogreške s kojima ste se još susreli.

Hvala na vašem trudu!

alt