Izrada web aplikacija

Izrada web aplikacija koriste interaktivne tehnologije, kao što su ASP ili ROR osigurava korisniku vrlo interaktivno iskustvo i ugodno korisničko sučelje. Razvoj aplikacija za korisnika prema posebnim specifikacijama omogućuje klijentu da je aplikacija u potpunosti prilagođena njegovim potrebama gdje se aplikacija i baze podataka može nalazi i na našim serverima ukoliko korisnik ne želi imati nikakvih briga o izvršavanju aplikacije.

Ruby on rails programiranje

Ruby on railsRuby on Rails (RoR) je Open Source framework koji se temelji na MVC (Model View Controller) za razvoj web aplikacija koji je napisan pomoću jezika Ruby. Ruby je objektno orijentirani programski jezik sličan Perl i Python programskim jezicima. Razvoj aplikacija pomoću ROR-a je brz jer programeri trebaju pisati manje koda što omogućava brži razvoj od jezika poput PHP, ASP.NET ili Java. Ruby on Rails je framework koji omogućuje razvijanje aplikacija  na brži i jednostavniji način.

Zadnja aplikacija koju smo razvili (i još razvijamo) je registar Žrtvi obiteljskog nasilja za potrebe doma Duga Zagreb.

Mag informatica pruža usluge razvoja web aplikacija i pomoću Ruby On Rails razvojnih alata.

Da biste saznali kako kvalitetan softver može pomoći vašoj organizaciji slobodno nas kontaktirajte već danas.

ASP.NET MVC programiranje

altASP.NET MVC Framwork služi za izradu web aplikacija i u primjeni je od 70-tih godina. Omogućuje programerima da kreiraju web aplikacije bazirane na tri role: Model – poslovna logika i podaci, View – prikaz i Controller – interakcija s korisnikom.

Takvo razdvajanje slojeva, omogućuje programerima fleksibilnost u izradi i održavanju korisničkog zahtjeva, te omogućuje da npr. istovremeno dizajneri rade na sučelju a programeri na modelu.

Razvoj ASP.net aplikacija

alt

Microsoft .NET razvojna platforma nudi mnogo prednosti u odnosu na klasično programiranje za web, uključujući brzinu razvoja, izvršavanja i integraciju sa drugim aplikacijama.

Zadnja aplikacija razvijena upotrebom .NET platforme je MAG-ERA, online evidencija radnika i radnog vremena za koju smo dobili srebrnu medalju na sajmu inovacija ARCA u listopadu 2010.
Naš .NET razvojni tim je specijaliziran u izradi posebnih Web aplikacija u Microsoft .NET tehnologiji. Možemo ponuditi znanje i iskustvo da radi za vas razvijanjem potrebnih .NET aplikacija koje će zadovoljiti vaše zahtjeve i standarde.

SQL SERVER

altMicrosoft SQL Server je relacijska baza podataka kojoj je primarni jezik za upite Transact SQL (T-SQL), što znači da osim osnovnih i klasičnih (SELECT tipa) SQL upita dozvoljava i složenije stvari poput mijenjanja programskog toka (IF naredba) i slično. Transact SQL nastao je kao plod suradnje između Microsofta i Sybasea. SQL server je baza podataka koja se smjestila na prag između manjih i srednjih baza. Verzija 2008 je izdana 8. kolovoza 2008 sa ciljem da napravi rad sa podacima još više bezbolnijim i stabilnijim.

U našim aplikacijama uz MySql, najviše se oslanjamo na rad sa SQL Serverom te posebno manjim korisnicima postavljamo i konfiguriramo SQL Server 2008 R2 Express verziju čija ograničenja većinu klijenata u potpunosti zadovoljavaju a što je najbolje, nije potrebno plaćati skupe licence.