Reversi

Reversi su interne izdatnice za privremeno izdavanje robe nekom poslovnom subjektu.

Revers je moguće knjižiti, te se prilikom povrata robe kreira povrat reversa s datumom i napomenom o povratu.

Dodavanje materijala u dokument

Omogućeno je dodavanje svih materijala koji su uneseni u katalog materijala i usluga.

Materijali se dodaju i brišu na jednostavan način, te je moguće dodati više materijala jedan ispod drugog redom kojim će biti prikazani i na ispisu kreiranog dokumenta.

Knjiženje reversa

Nakon što je revers kreiran moguće ga je knjižiti.

Knjiženjem reversa isti se zaključava, te daljnje promjene nad unesenim podacima nisu moguće.

Povrat reversa

Otvaranjem pojedinog kreiranog dokumenta omogućena je opcija povrata reversa.

Kreiranjem povrata robe, dodana roba na samom reversu vraća se na skladišta, te se na samom dokumentu vidi datum povrata robe s dodatno upisanom napomenom.