Povezivanje s CEZIH-om

Obavještavamo vas kako je dana 18.05.2011. godine ˝Mag informatika˝ uspješno certificirala aplikaciju „Poliklinika“ i povezala se sa CEZIH-om u segmentu e-Uputnica.

Potpisivanjem Ugovora s Ministarstvom zdravstva o poslovnoj suradnji u projektu informatizacije primarne zdravstvene zaštite CEZIH-a, za djelatnosti Izvanbolničko specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita (SKZZ) – G9, Mag informatika je krenula u proces povezivanja aplikacije s centralnim zdravstvenim sustavom. Tijekom nekoliko intenzivnih mjeseci dodatnog razvoja, aplikacija je konačno certificirana za slijedeće djelatnosti (uključujući sve djelatnosti koje počinju s brojem 2)

2010000 Interna medicina

2500000 Radiologija

2060000 Neurologija

2500300 CT-kompjuterizirana tomografija

2060020 Neurološka dijagnostika – UZV, TCD, Dopler karotida

2500400 MR-magnetska rezonanca

2060040 Neurološka dijagnostika – elektrofiziologija

2530000 Klinička citologija

2170000 Oftalmologija

2550000 Medicinska biokemija

2170010 Oftalmološka dijagnostika

2600000 Hemodijaliza

2050000 Fizikalna medicina i rehabilitacija

2510100 PET-CT (jedini u Hrvatskoj!)

Do 01.07.2011 godine, sve ordinacije u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite moraju slati u CEZIH e-crvene uputnice u elektronskom obliku, a ordinacije SKZZ (sekundarna ZZ) moraju biti povezane s CEZIH-om te dohvaćati e-Uputnice i na CEZIH slati nalaze putem odabrane aplikacije.

Kome je namijenjena aplikacija?

Aplikacija je namijenjena svim ustanovama koje pripadaju sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, a mogu biti ili jesu ugovorni partneri sa HZZO-om. Ujedno je mogu koristiti i sve specijalističke ordinacije bez obzira na djelatnost.

Naime, ne samo da ćete preuzimati uputnice s portala CEZIH-a, već ćete uz izvršen pregled i obradu pacijenta slati nalaze nazad u sustav CEZIH-a, što je jedini način završetka obrade same eUputnice.

Aplikacija „Poliklinika“ je u potpunosti spremna povlačiti i slati podatke (to je uvjet certifikata) te će Vam na vrlo jednostavan način olakšati i minimizirati potrebne korake za proces prijenosa podataka. Proces obrade pacijenta i Vaša naplata od HZZO-a ovisit će o ovim procesima, stoga donesite pravu odluku i odaberite najbolju aplikaciju za Vaše poslovanje.

Naravno da time ne isključujemo sve ostale ordinacije privatne prakse koje također mogu koristiti aplikaciju Poliklinika za svrhe praćenja pacijenata i naplate usluga s kompletnom pripremom za računovodstvo.

Pokrivene su sve vrste i veličine poliklinika bez obzira na djelatnost i užu specijalizaciju. Aplikacija obiluje izvještajima za upravu kao i sve redovne potrebne izvještaje, od dnevnog utrška blagajne do cjelokupnih statistika grupiranih po različitim kriterijima.

U svakom slučaju, isprobajte aplikaciju potpuno besplatno.