Pages

Funkcije aplikacije

Funkcije aplikacije

Katalozi

  • Skladišta
  • Materijali i usluge
  • Grupe materijala i usluga
  • Raspored i naručivanje servisa
  • Kalendar
  • Partneri/Dobavljači
  • Djelatnici
  • Opći katalozi

Dokumenti

  • Knjige URA i IRA
  • izvodi
  • Odobrenja
  • Blagajna i blagajnički izvještaj
  • Otpremnice
  • Primke
  • Dokumenti dostave
  • Narudžba robe
  • povrat artikala
  • Reversi
  • Nivelacije
  • Ponude
  • Predračuni
  • MP i VP računi
  • Fiskalni računi
  • Dnevni promet
  • Stanje skladišta
  • Inventura

Raspored

  • Ispis rasporeda
  • Prikaz tjednog i dnevnog rasporeda
  • Mogućnost prikaza zakazanih termina u obliku tabličnog prikaza
  • Odabir početnog datuma prikaza rasporeda
  • Jednostavno i napredno pretraživanje
  • Izmjena naručenih termina

Zakazivanje termina

  • Ručni unos naziva termina
  • Odabir već postojećih partnera, dodavanje novog ili uklanjanje dodanog partnera
  • Odabir početka i završetka termina s odabirom datuma termina
  • Mogućnost označavanja vrste termina
  • Aktiviranje podsjetnika
  • Unos dodatnog opisa
  • Uređivanje zakazanih termina i mogućnost brisanja istih

Raspored aktivnosti i obveza

  • Unos više obveza za jedan dan
  • Mogućnost pregleda rasporeda po mjesecima koristeći traku klizača

MP računi

  • Pregled robe po nezaključenim računima
  • Pregled neplaćenih maloprodajnih računa
  • Mogućnost brzog otvaranja stavke u knjizi IRA za koju je vezan račun
  • Automatski brojač dokumenata
  • Odabir ili dodavanje novog partnera
  • Automatsko povlačenje stavaka na račun ukoliko je račun kreiran iz ponude, predračuna
  • Mogućnost odabira glavnog skladišta ili odabira skladišta po dodanim materijalima
  • Evidencija više načina plaćanja sa iznosom, te automatski izračun iznosa preostalog za platiti
  • Dodavanje odabranih materijala u novu ili postojeću narudžbu
  • Dodavanja opisa stavkama
  • Pregled uplata po računu
  • Evidencija plaćanja čekovima
  • Mogućnost unosa rabata za materijal i usluge na nivou svih unesenih stavki
  • Zaključivanjem računa automatsko kreiranje otpremnice i stavke u knjizi IRA i artikl izlazi iz skladišta
  • Više mogućnosti storniranja računa
  • Ispis računa i izvoz podataka računa u PDF i Excel

VP računi

  • Pregled robe po nezaključenim računima
  • Pregled neplaćenih veleprodajnih računa
  • Mogućnost brzog otvaranja stavke u knjizi IRA i predračuna za koju je vezan račun
  • Automatski brojač dokumenata
  • Odabir ili dodavanje novog partnera
  • Automatsko povlačenje stavaka na račun ukoliko je račun kreiran iz ponude
  • Mogućnost odabira glavnog skladišta ili odabira skladišta po dodanim materijalima
  • Dodavanje odabranih materijala u novu ili postojeću narudžbu
  • Dodavanja opisa stavkama
  • Pregled uplata po računu
  • Unos i evidencija avansnih računa
  • Mogućnost unosa više avansnih računa
  • Mogućnost unosa rabata za materijal i usluge na nivou svih unesenih stavki
  • Zaključivanjem računa automatsko kreiranje otpremnice i stavke u knjizi IRA
  • Više mogućnosti storniranja računa
  • Ispis računa i izvoz podataka računa u PDF i Excel

Ponude

  • Automatski brojač dokumenata
  • Odabir ili dodavanje novog partnera
  • Mogućnost odabira osobe koja je vezana za partnera ili ručni unos osobe kojoj ponuda ide na ruke (N/R)
  • Mogućnost dodavanja novog artikla iz prozora ponude
  • Odabir datuma ponude i načina plaćanja
  • Mogućnost unosa tranzitnog materijala u ponudu (materijal koji se ne nalazi u katalogu materijala)
  • Dodavanje odabranih materijala u novu ili postojeću narudžbu
  • Mogućnost odabira info linija ponude s odabirom osobe koja je kreirala ponudu
  • Kreiranje MP, VP računa i predračuna iz ponude, te automatsko povlačenje unesenih podataka na dokumente
  • Ispis ponude i izvoz podataka ponude u PDF i Excel

Primke

  • Mogućnost brzog otvaranja stavke u knjizi URA za koju je vezana primka
  • Pregled podataka dobavljača na desni klik miša
  • Dodavanje unaprijed kreiranih normativa materijala i usluga
  • Odabir već postojećeg ili dodavanje podataka novog dobavljača
  • Evidencija dokumenata dostave
  • Zaseban prozor za dodavanje stavaka u primku
  • Omogućeno dodavanje marže i rabata za označene stavke primke ili za sve stavke odjednom
  • Omogućen unos više materijala, te dodavanje novog materijala iz prozora za dodavanje stavke
  • Automatski izračun prodajne ili nabavne cijene kroz automatizirani obračun stavki primki
  • Omogućena naknadna korekcija cijene ili količine materijala
  • Mogućnost kreiranja odobrenja za povrat robe, promjene cijene ili količine
  • Mogućnost zaključivanja primke u novu ili postojeću stavku IRA-e
  • Omogućen odabir otključavanja ili storniranja primke
  • Ispis primke, te izvoz podataka u PDF ili Excel
  • Omogućeno povlačenje artikala iz normativa prilikom dodavanja stavaka

Otpremnice

  • Automatsko kreiranje otpremnice zaključivanjem računa
  • Dodavanje unaprijed kreiranih normativa materijala i usluga
  • Odabir već postojećeg ili dodavanje podataka novog partnera
  • Prilikom ručnog kreiranja otpremnice mogućnost kreiranja liste materijala za narudžbu ukoliko su dodani materijali u kritičnoj količini na skladištu
  • Evidencija broja naloga i broja računa ukoliko su dokumenti vezani
  • Povlačenje materijala iz primki odabirom vremenskog intervala od-do
  • Unos stavaka materijala na otpremnicu
  • Ispis kartice pojedinog artikla na desni klik miša
  • Mogućnost kreiranja povrata pojedinog artikla nakon zaključivanja otpremnice
  • Storniranje pojedine stavke otpremnice
  • Mogućnost knjiženja dodanih stavaka, te naknadno dodavanje
  • Zaključivanje i storniranje otpremnice
  • Ispis otpremnice, te izvoz podataka u PDF ili Excel

Ostalo

  • Evidentiranje svih klijenata
  • Razni izvještaji i analize
  • Lista ponuda i računa (IRA)
  • Detaljan prikaz prometa (računa ili ponuda) za partnera
  • Ispis računa i naloga na A4 papir ili memorandum
  • Mogućnost izvoza podataka za knjigovodstvene programe
  • Određivanje normativne količine materijala i usluga
  • Automatska numeracija dokumenata
  • Dodjeljivanje posebnog rabata za svakog partnera (rad i materijal)
  • Grupiranje materijala i usluga uz pretraživanje
  • Automatski odabir porezne stope
  • Besplatno korištenje programa 30 dana
  • Jednostavna promjena postavki aplikacije – obje verzije

Kompletna dokumentacija

  • Razrađen sustav pomoći
  • Vodič kroz aplikaciju
  • Kratki filmovi o radu sa aplikacijom
  • Pisane upute
  • Registracija programa

Izgled prozora

  • Jednostavan i intuitivan design programa
  • Jednostavnost korištenja
  • Jednostavna instalacija na hrvatskom jeziku
  • Mali zahtjevi za opremom
  • Glavni prozor
  • Trake sa alatima
  • Statusna traka
  • Traka prečaca
  • Padajući izbornici

Pretraživanje podataka

  • Napredne mogućnosti pretraživanja
  • Prozor za pretraživanje
  • Odabir podataka za pretraživanje
  • Poništavanje pretraživanja
  • Odabir više kriterija pretraživanja
  • Prikaz pronađenih podataka

Ispis podataka

  • Mogućnost ispisa dokumenata na različite pisače
  • Pregled prije ispisa
  • Mogućnost direktnog ispisa na pisač (bez pregleda)
  • Izvoz podataka u PDF format
  • Prikaz više stranica odjednom
  • Zumiranje prikaza
  • Alatna traka ispisa
  • Navigacija po ispisu

Tablični prikaz podataka

  • Podaci prikazani u tabličnom obliku
  • Promjena širine stupaca
  • Sortiranje podataka
  • Promjena redoslijeda stupaca
  • Grupiranje podataka
  • Prilagodba prikaza podataka
  • Različiti načini prikaza istog skupa podataka
  • Resetiranje prikaza