Posebnost ovog epk pošta modula je priprema i izvoz svih izlaznih pošiljaka u jednu datoteku. Gotova datoteka se na jedan klik prebacuje u e-PK, a korisnicima se olakšava rad jer se izbjegava ručno vođenje u MS Excelu ili stvarnoj papirnoj knjizi, te je na taj način i znatno skraćeno vrijeme čekanja obrade dostavljenih pošiljaka na prijamnom pultu HP-a.

Svi korisnici koji imaju puno izlaznih pošiljaka od sad mogu predavati elektronske prijamne knjige i tako si olakšati rad s istima. Organizacija slanja velikih količina pošiljaka bez ispisivanja papirnih obrazaca sada je znatno olakšana i u konačnici svima štedi vrijeme, novac i papir.   

Aplikacija će biti omogućena svim zainteresiranim korisnicima obzirom da će finalna verzija biti izdvojena kao zasebna aplikacija te neće ovisiti o licenčnom pravu Knjige urudžbenog zapisnika.

Kako to izgleda u praksi?

1. KORAK

Priprema pošiljaka: Korisnik važe pošiljku, lijepi odgovarajuće naljepnice i prijamne brojeve na knjižene pošiljke ili ih ispisuje na omotnice. Korisnik unosi podatke o pošiljci.

2. KORAK
Prijenos datoteke na web sustava e-PK: Korisnik u Knjizi urudžbenog zapisnika kreira datoteku u formatu .epk (tekstualnom).

3. KORAK
Predaja datoteke: Predaja datoteke na obradu u sustav Hrvatske pošte.

4. KORAK
Predaja pošiljaka u poštanskom uredu ili u sortirnici: Radnik Hrvatske pošte obavlja identifikaciju i ulaznu
kontrolu pošiljaka.

5. KORAK
Verifikacija popisa pošiljaka i formiranje PK: Ovaj korak obuhvaća zaprimanje pošiljaka, ovjeru i izdavanje odgovarajuće potvrde.

Hrvatska pošta svojim ugovornim korisnicima pruža bržu uslugu preuzimanja pripreme za slanje pošiljaka, putem elektronske prijamne knjige (e-PK).
e-PK je sustav koji omogućuje predaju prijamnih knjiga, s podacima o pošiljkama, u elektronskom obliku putem interneta. e-PK sustav Hrvatske pošte je potpuno besplatan za sve korisnike, a za korišenje sustava trebate pristup internetu i korisnički račun otvoren kod Hrvatske pošte.

Više možete pročitati na: https://epk.posta.hr/

ep-k

Za svoju probnu verziju aplikacije, slobodno se javite u Mag, na broj 01/46 40 222 ili na mail: info@mag.hr.