Stranice

Skladište

Računi

Skladište

Skladišno poslovanje Aplikacija nudi mogućnost odabira nekoliko vrsta skladišta u kojima se drži roba i slično. Može ih biti mnogo, a unosi i stavke neovisni su jedni o drugima. Unos skladišta služi za evidenciju kreiranja primki, otpremnica i računa jer je automatski poznato stanje na skladištu. Unutar pojedinog skladišta prate se brojači dokumenata koji su […]

Računi i predračuni

Računi Svi računi koji su uneseni u program nalaze se u Katalogu maloprodajnih (MP) računa ili Katalogu veleprodajnih (VP) računa ovisno o vrsti. VP Račun – za pravne osobe MP Račun – za fizičke osobe Broj (broj računa) Godina (tekuća programska godina) Datum (trenutni datum) Datum plaćanja (datum dospijeća plaćanja) Rad (satnica utrošenog rada) Materijal […]