altKao dio redovnog poslovanja, Mag informatika uz svaku aplikaciju nudi i mogućnost potpisivanja redovnog Ugovora o održavanju aplikacija.

Usluga održavanja je osmišljena kako bi pružili vrhunski servis svim kupcima aplikacija, osobito za korisnike koji nemaju IT odjele ili zaposlenog IT djelatnika. Za većinu aplikacija Ugovor o redovnom održavanju nije obavezan. S druge strane, Ugovor je neophodan za aplikacije koje podliježu češćim zakonskim izmjenama i nadogradnjama sustava, kao što su Poliklinike, Udruge s matičnom evidencijom članova i sl.

Pod terminom “Redovno mjesečno održavanje“ podrazumijeva se sva komunikacija vezana uz tehničku podršku u radu, odnosno sva komunikacija koja se odvija između stranaka a vezano uz rad Mag aplikacija. Tehnička podrška podrazumijeva izvođenje intervencije po pozivu od strane korisnika.

Tehnička podrška sa Magom ostvaruje se putem e-maila, telefona, udaljenog pristupa računalu i/ili dolaskom predstavnika Mag-a u prostorije gdje je postavljena bilo koja aplikacija Mag-a ili neki njezin modul (kao i samostalno održavanje softvera i serverskih resursa).

Kad imate problem i nazovete nas, mi ćemo i bez ugovora nastojati riješiti vaš problem što prije – no prema našim ugovornim korisnicima se obvezujemo pristupiti otklanjanju problema unutar 48 sati od poziva, osim u slučajevima kada iz opravdanih razloga više sile ili sličnih situacija nismo u mogućnosti započeti radove, i jamčimo vam da ćete moći nastaviti s vašim poslom. Naravno, većinu problema ćemo vam otkloniti i znatno brže, no i za neke veće probleme jamčimo uklanjanje u najkraćem mogućem roku.

Ugovor o redovnom održavanju

Ugovor o redovnom održavanju daje svim potpisnicima prednost prilikom rješavanja bilo kakvih programskih problema. Jednako tako, Ugovor Vam jamči manje cijene vanugovornih sati nakon utrošenih ugovornih sati do čak 50% od redovne cijene sata.

Cijena ugovornog sata iznosi 250,00 kn (33,18 €) + PDV.

Radni sat BEZ Ugovora naplaćuje se:
1. 350,00 kn (46.45  €) + PDV za tehničku podršku (računa se i vrijeme dolaska i odlaska od klijenta)
2. 500,00 kn (66.36 €) + PDV za nadogradnje sustava po ili poslove van domene tehničke podrške rada u aplikaciji.
Obračunska jedinica je ½ (pola) sata. Vrijeme odziva na podršku bez ugovora je 72 sata (3 radna dana).
Email podrška za pitanja postavljena i riješena emailom je besplatna.

Zadržavamo pravo promjene cijena.

Zakonske obveze prijava baza osobnih podataka

SVE pravne osobe koje prikupljaju osobne podatke klijenata, zaposlenika ili partnera kao pravnih subjekata, te pohranjuju te podatke u bilo kakvom pisanom obliku (JMBG, OIB, MB…), u zakonskoj su obavezi prijaviti postojanje baze tih podatka Agenciji za zaštiti osobnih podataka. Više o tome pročitajte na http://www.azop.hr/.

Što podrazumijeva ugovorno održavanje sustava?

altUgovor o održavanju podrazumijeva održavanje proizvoda, pomoć i savjete, te intervencije.

 • Osnovno održavanje programskih proizvoda
 • Pravo Naručitelja na primanje pomoći i savjeta telefonom
 • Intervencije na udaljenim računalima Naručitelja
 • Intervencija na računalu na lokaciji korisnika

Osnovno održavanje programskih proizvoda

 • Nove verzije i varijante programskih proizvoda u kojima se njihov rad usklađuje sa zakonskim i provedbenim propisima i njihovim izmjenama, a u okviru postojeće funkcionalnosti;
 • Poboljšanja programskih proizvoda kojima su otklonjene uočene greške u radu programskih proizvoda;
 • Nove verzije i varijante programskih proizvoda kojima se poboljšavaju radna svojstva programskih proizvoda (brzina, odziv i sl.), a u okviru postojeće funkcionalnosti;

Pravo Naručitelja na primanje pomoći i savjeta telefonom

Servis tehničke podrške raspoloživ je Naručitelju radnim danom u vremenu od 9 do 16 sati. Servis telefonske podrške Naručitelju uključuje telefonske odgovore na upite o korištenju aplikacija, pomoć u identifikaciji i potvrdi uzroka nepravilnosti u radu korisnika ili u programskim proizvodima, te savjete kako izbjeći određene probleme ili poboljšati korištenje programskih proizvoda. Servis tehničke podrške ne uključuje osnovnu obuku korisnika za rad s programskim proizvodima koje korisnik do tada nije koristio.

Intervencije na udaljenim računalima Naručitelja

Osnovno održavanje programskih proizvoda spajanjem sa udaljenog računalaU okviru osnovne tehničke podrške Naručitelj ima pravo na intervencije na udaljenim računalima Naručitelja čiji je cilj instaliranje novih verzija programskih proizvoda i udaljena dijagnostika. Ovaj oblik tehničke podrške daje se isključivo ako Naručitelj osigura dolje navedene tehničke preduvjete na određenoj lokaciji, te uz poštivanje unaprijed propisanih procedura zaštite pristupa sistemu i podacima na određenoj lokaciji.

Pod potrebnim tehničkim preduvjetima podrazumijeva se: – direktna telefonska linija – minimalan ADSL pristup internetu

Intervencija na računalu na lokaciji korisnika

U okviru osnovne tehničke podrške Naručitelj ima pravo na intervenciju na računalima na lokaciji Naručitelja čiji je cilj instaliranje novih verzija programskih proizvoda i dijagnostika. Pri ovoj intervenciji se naplaćuju nastali materijalni troškovi: putni troškovi, dnevnice, troškovi smještaja i sl.

Garancija zaštite tajnosti podataka

Mag informatika se obvezuje svim svojim korisnicima da će svi podaci koji su prikupljeni tijekom izrade programa ili njegovog korištenja, biti proglašeni tajnima, te sukladno tome i zaštićeni. Svi podaci bit će smatrani poslovnom tajnom za cijelo vrijeme trajanja poslovnog odnosa ali i nakon prestanka istog, te neće ni na koji način biti dostupni trećim osobama bez prethodne pismene suglasnosti naručitelja usluge.

alt

Što dobivate kad postanete naš ugovorni korisnik?

Prednosti ugovora o održavanjuOvo su neke povlastice koje ostvaruju naši potpisnici Ugovora:

 • Instalacija, deinstalacija i reinstalacija sustava i aplikacija (programa)
 • Optimizacija (podešavanje) rada aplikacije (programa)
 • Instalaciju poslužitelja
 • Održavanje funkcionalnosti poslužitelja (nositelj baze podataka, server)
 • Instalaciju radnih stanica
 • Održavanje funkcionalnosti radnih stanica
 • Redovite instalacije Service packova i patcheva
 • Prioritet prilikom tehničke podrške
 • Otklanjanje problema u roku 24-48 sati
 • Prioritet prilikom prijenosa godine
 • Usklađivanje aplikacije sa zakonskim izmjenama, red prioriteta za novu verziju aplikacije
 • Konzultacije, pomoć, savjeti i intervencije u korištenju opreme
 • Sugestije i prijedlozi za poboljšanje sustava
 • Telefonski servis (konzultacije)
 • Hitne intervencije – odaziv u najkraćem mogućem roku, izvan radnog vremena, te vikendom i praznikom
 • Promptna isporuka osnovnih komponenata aplikacije
 • Posebni popusti pri nabavi slijedećih aplikacija
 • Posebni popusti za preporuku naših usluga partnerima klijenta
 • Brzu, stručnu, efikasnu i profesionalnu uslugu
 • Cijena ugovornog sata je dvostruko jeftinija od cijene vanugovornog održavanja aplikacije

Izvršitelj ima pravo odbiti zahtjev za nadogradnjama ili uslugom kada:

1. Ne postoji tehnička mogućnost izvedivosti zahtjeva;
2. Naručitelj nije prihvatio ponuđeno tehničko rješenje;
3. Ukoliko se kosi sa zakonskim odrednicama ili pravilima struke;
4. Naručitelj ne ispuni sve uslove za pružanje usluga, a naročito ako:
a. Naručitelj ne dostavi potrebnu točnu specifikaciju zahtjeva,
b. Na zahtjev Mag informatike ne pruži odgovarajuće osiguranje plaćanja (uplata depozita, avansa, bankarska garancija, zadužnica, mjenica i sl.);
c. Ne osigura ispravnu namjensku opremu i softver, odnosno ne izvrši druge radnje u cilju stvaranja tehničkih pretpostavki za instalaciju serverskog ili korisničkog dijela aplikacije;
d. Ako postoji osnovana sumnja da podnositelj zahtjeva zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati neku od usluga koju pruža Mag informatika ili ako omogućava trećoj osobi zloupotrebu tih usluga, kao i ako Naručitelj prikrije, odnosno ne prijavi zloupotrebu tih usluga od strane trećih lica;
5. Iz drugih razloga, u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske

Redovno godišnje održavanje aplikacija

altSvaka aplikacija zahtjeva redovni nadzor, nadogradnju nove funkcionalnosti i ispravljanje uočenih grešaka. Također s rastom prometa i ukupnog sadržaja unutar same aplikacije potrebno je daljnje optimiziranje aplikacije i kontinuirani razvoj kako bi se korisniku omogućio nesmetani razvoj poslovanja.

Svaka aplikacija Mag informatike podliježe redovnom godišnjem održavanju na kraju godine. Tim se zahvatom baza čisti, komprimira, radi dodatni backup podataka i sl. te se otvara nova poslovna godina i zatvara stara. Cijena tog zahvata je 500,00 kn (66,36 €) godišnje, a za Ugovorne subjekte 350,00 (46,45 €).

Cijene su izražene bez PDV-a. U prvoj godini korištenja softvera taj se zahvat ne naplaćuje.