Pages

ISO 9001:2008

ISO Certifikat 9001:2008

Što je ISO certifikat?

Certifikat ISO 9001:2008 dokazuje da je naš sustav upravljanja kvalitetom (SUK) sukladan zahtjevima norme, te da je usklađen sa propisima. Obzirom da ga izdaje neovisna certifikacijska kuća, ISO certifikat daje do znanja da tvrtka ima implementirane interne procese radi ispunjavanja obveza norme.

Međunarodno priznata norma ISO 9001:2000 je općenita. To nije norma nekog određenog proizvoda, već se primjenjuje na sve vrste proizvodnih i uslužnih djelatnosti. Uvela ju je Organizacija za standardizaciju (ISO) sa ciljem uspostave međunarodnih zahtjeva za Sustave upravljanja kvalitetom.

Glavne točke norme su slijedeće:

 • Sustav upravljanja kvalitetom
 • Odgovornost uprave
 • Upravljanje sredstvima
 • Realizacija proizvoda
 • Mjerenje, analiza i poboljšanja

Zašto certifikat?

Kao osnovne razloge uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u Mag informatiku možemo istaknuti slijedeće:

 • potreba za povećanjem djelotvornosti i učinkovitosti procesa,
 • želja za unapređenjem učinkovitosti zaposlenika, rukovodstva, planiranja, primjene procesnog pristupa rješavanja problema,
 • potreba osvješćivanja zaposlenog osoblja o neophodnosti standardizacije i unaprjeđenja poslovnih procesa
 • poboljšajne internih i vanjskih komunikacija
 • povećanje zadovoljstva korisnika
 • poboljšanje poslovnih rezultata

Uvođenje sustava u tvrtku

Nakon što je uočena potreba za unaprjeđenjem i standardizacijom poslovnih procesa, Uprava tvrtke Mag donosi odluku o uvođenju ISO certifikata u cijelosti. Obavljena su savjetovanja sa čelnim ljudima Tehnološkog parka u Zagrebu i prisustvovanja na uvodnom seminaru koji je održala certifikacijska kuća Dekaform, prionuli smo poslu i nakon nekoliko mjeseci odrađene su sve potrebne radnje za certifikacijski audit:

 • kreirane su procedure
 • kreirani su hodogrami procesa rada unutar kuće
 • školovani djelatnici za rad u sustavu ISO, kao i školovani interni auditori (3 zaposlenika)
 • propisana su nova pravila poslovanja, kreiran kodeks ponašanja te su svi djelatnici izrazili zadovoljstvo uvođenjem obveznih procesa u radu

Nakon uspješnog vanjskog audita, koji je obavila tvrtka Cro Cert, svim uposlenicima je dosupan SUK, kojim je osigurano udovoljavanje svim zahtjevima upravljanja kvalitetom, utvrđenih korporativnim pravilima i normom ISO 9001. Time su zaposlenici u obvezi vođenja poslovnih procesa sukladno sustavu koji je uveden.

U lipnju 2009. Mag informatika je na razini cijele kompanije uvela i certificirala uvođenje sustava ISO 9001: 2008, kojim je u cijelosti potvrdila sukladnost sustava upravljanja kvalitetom s dobrom svjetskom praksom ugrađenom u zahtjeve norme.