Mag informatika

Uspješno dovršeno HL7 povezivanje u Poliklinici Čavka

Nakon samo mjesec dana, sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je u Poliklinici dr. Maja i Krešimir Čavka dovršeno povezivanje ISSA radiološkog sustava (Vams Tec d.o.o.) i Poliklinike Mag informatike.

Pacijent se inicijalno upisuje prijemom u sustav Maga, nakon toga se pacijent automatski "šalje" u ISSA sustav gdje se on radiološki obrađuje i piše mu se nalaz. Gotov nalaz vraća se u sustav Maga, te se pohranjuje u karton pacijenta. Završna obrada i ispis računa vrši se u sustavu Maga, te se pacijent otpušta iz poliklinike. Time je proces objedinjen, te se obrada pacijenta olakšava, kako za administrativne djelatnike, tako i za tehničare, radiologe i liječnike. Svi podaci su u konačnici, na jednom mjestu, u centralnom sustavu.

Ujedno je i slanje nalaza u sustav CEZIH-a znatno olakšano, obzirom da se nalazi "vraćaju" u Magov sustav, te se isti na par klikova miša šalju u CEZIH te se time zatvara obrada eUputnice.

HL7 protokol je međunarodni protokol razvijen u svrhu elektronske razmjene medicinskih podataka između više različitih softverskih rješenja u medicinskim ustanovama. HL7 protokol definira sadržaj, format i formu poruka koje se koriste u procesu razmjene podataka. HL7 protokol obuhvaća područje administrativnog i medicinskog dijela podataka koji se razmjenjuju između subjekata. 

Share on Facebook

Tehnička podrška - live chat

Prilagođena rješenja

Možemo vam ponuditi vrhunsku uslugu i nemjerljive prednosti koristeći naš softver. Svaka ideja, prijedlog ili sugestija može biti realizirana što nas čini odličnim izborom za nadolazeće poslovne izazove.

Mag informatika - Gdje smo?

Mag informatika, Dragutina Golika 63, Zagreb, Hrvatska

Kliknite na kartu za detaljan prikaz