Mag informatika

Fiskalizacija u Hrvatskoj - FINA certifikati

ELEKTRONIČKA PREDAJA OBRAZACA

Ovisno o tome da li već posjedujete Finine digitalne certifikate ili ne, proces izdavanja aplikativnih certifikata za fiskalizaciju možete obaviti djelomično ili potpuno elektronički.

Osoba ovlaštena za zastupanje posjeduje kvalificirani digitalni certifikat

Ako osoba ovlaštena za zastupanje obveznika fiskalizacije posjeduje kvalificirani digitalni certifikat, tada se postupak izdavanja produkcijskih aplikativnih certifikata za fiskalizaciju može obaviti potpuno elektronički, bez dolaska u Registracijski ured Fine.

Da bi obveznik fiskalizacije izdavanje aplikativnih certifikata za fiskalizaciju u potpunosti obavio elektronički, mora zadovoljiti sljedeće preduvjete:

  • da osoba ovlaštena za zastupanje posjeduje kvalificirani digitalni certifikat izdan na FINA e-kartici/tokenu ili CoBranding kartici/tokenu banke,
  • da je osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta ujedno i skrbnik certifikata,
  • da se na Zahtjevu za izdavanje certifikata naznači podatak o adresi e-pošte i broju mobitela na koje će biti isporučeni aktivacijski podaci/kodovi.


Postupak izdavanja provodi se na sljedeći način:

  • osoba ovlaštena za zastupanje putem aplikacije RDC obrasci on-line popunjava elektronički obrazac Zahtjeva u kojem sebe ujedno imenuje i skrbnikom certifikata,
  • na temelju podataka navedenih u certifikatu, automatski se generira Ugovor o obavljanju usluga certificiranja,
  • osoba ovlaštena za zastupanje Zahtjev i Ugovor potpisuje naprednim elektroničkim potpisom,
  • osoba ovlaštena za zastupanje/skrbnik zaprima par aktivacijskih podataka/kodova: referentni broj i autorizacijski kod, odvojeno; referentni broj na e-mail, a autorizacijski kod na SMS
  • Kombinacijom dobivenih podataka, skrbnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje.


Ovjeren i potpisan primjerak Ugovora o obavljanju usluga certificiranja Fina će Vam naknadno ispostaviti na adresu e-pošte koju ste naveli u Zahtjevu.

Napomena: aktivacijske podatke/kodove je moguće iskoristiti samo jednom.

Osoba ovlaštena za zastupanje ne posjeduje kvalificirani digitalni certifikat

Ako još uvijek niste registrirani u sustav PKI ili ste registrirani, ali osoba ovlaštena za zastupanje ne posjeduje digitalni certifikat, kako biste ubrzali proces izdavanja aplikativnog certifikata, dio procedure izdavanja certifikata možete obaviti elektronički.

Naime, u navedenim slučajevima, Zahtjev za izdavanje certifikata možete popuniti elektronički te ga poslati putem aplikacije RDC obrasci on-line. Na taj će se način vaš zahtjev automatski predbilježiti u Fininoj bazi.

Nakon što Zahtjev za izdavanje certifikata dostavite elektronički, da bi proceduru izdavanja obavili u potpunosti, isti je potrebno otisnuti i potpisati te uz drugu dokumentaciju koja je potrebna za izdavanje aplikativnog certifikata dostaviti u Finu. Popis potrebne dokumentacije možete pronaćiovdje.
 
Na ovaj način, obrada vašeg zahtjeva u Registracijskom uredu Fine obavit će se brže.

Nakon što se vaš zahtjev obradi, skrbnik certifikata će zaprimiti par aktivacijskih podataka/kodova: referentni broj i autorizacijski kod, odvojeno; referentni broj na e-mail, a autorizacijski kod na SMS.
  
Kombinacijom dobivenih podataka, skrbnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje.

Pristup aplikaciji za elektroničku predaju obrazaca:

Aplikacija RDC obrasci on-line

Pristup aplikaciji za preuzimanje produkcijskih aplikativnih certifikata za fiskalizaciju:
 
Preuzimanje produkcijskih aplikativnih certifikata za fiskalizaciju 

IZVOR: FINA web

Share on Facebook

Tehnička podrška - live chat

Prilagođena rješenja

Možemo vam ponuditi vrhunsku uslugu i nemjerljive prednosti koristeći naš softver. Svaka ideja, prijedlog ili sugestija može biti realizirana što nas čini odličnim izborom za nadolazeće poslovne izazove.

Mag informatika - Kontakt

Dragutina Golika 63, Zagreb, Hrvatska

tel: +385 1 46 40 222 ili 225
 fax: +385 1 46 40 227

e-mail: info (at) mag.hr
skype: maginformatika

OIB: 93224926556
Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080668129
pogledajte više podataka 

Mag informatika - Gdje smo?

Mag informatika, Dragutina Golika 63, Zagreb, Hrvatska

Kliknite na kartu za detaljan prikaz