Software po narudžbi korisnika

Software po narudžbi je software koji je posebno razvijen za specifičnu organizaciju ili korisnika, a koji zadovoljava njihove specifične poslovne potrebe. Može biti razvijen “in-house” tj. unutar tvrtke ili po narudžbi od nekog vanjskog izvršitelja.

Obzirom da je takav softver razvijen za pojedinog korisnika, isti može zadovoljiti točno određene zahtjeve, potrebe i očekivanja klijenta. Takva vrsta softvera se uglavnom razvija dio po dio, određivanjem prioriteta i uklanjanjem mogućih problema koji se mogu pojaviti tijekom razvoja. Posebno u fazi pripreme, u razvojni proces mogu biti uključene različite organizacijske jedinice  (uprava, marketing, prodaja, nabava…) sa svojim specifičnim zahtjevima i prijedlozima.

Velike kompanije uglavnom upotrebljavaju takav softver za pojedine kritične procese, poput CMS-a, skladišnog poslovanja, kadrovske i dr, ili iz nekih drugih razloga jer postojeći softver ne zadovoljava sve poslovne potrebe u potpunosti.

Mag informatika poznata je po svojim “custom made” rješenjima koje koriste mnoge tvrtke diljem Hrvatske.