Objave

Docker, Vault Agent & Dynamic Secrets (Part II)

Part 1: Docker & Vault Agent Part 3: Docker & Vault Agent with Docker Compose Part 4: Docker, Vault Agent with Terraform U prethodnom dijelu smo pisali o povezivanju Vault, Vault Agenta i Docker, ali sa statičnim, KV2 podacima. Logičan nastavak je uvrstiti i primjer dinamički kreiranih podataka poput korisničkog računa za bazu podataka. Provjerimo […]