Poštovani korisnici aplikacije MAG-ERA,

Sa jučerašnjim danom puštena je nova verzija aplikacija sa slijedećim izmjenama i nadogradnjama.

U novoj verziji 1.0.4 nalazi se:

  • Podaci zaposlenika –> dodana polja za unos godine, mjeseca i dana kod unosa staža
  • Omogućeno ručno slanje izvještaja na e-mail adresu odabirom opcije u izborniku izvještaji na mjesečnoj evidenciji

Automatizirane postavke aplikacije

  • Kod evidentiranja radnog vremena na dnevnoj evidenciji dodano automatsko dodavanje prekovremenog rada ako se odjednom evidentira na kalendaru više od 8 sati
  • Ukoliko se na kalendaru evidencije odjednom označi rad prije i nakon 22 sata aplikacija će automatski dodati redovan i noćni rad
  • Omogućeno slanje podsjetnika za ne vođenu evidencije u određenom periodu na e-mail adresu
  • Dodana opcija automatskog evidentiranja radnog vremena po danima
  • Omogućeno automatsko evidentiranje tipova radnog vremena odabirom dana u tjednu za svakog radnika zasebno
  • Automatsko slanje izvještaja radnog vremena u raznim vremenskim intervalima i formatima na odabranu e-mail adresu

Za sve Vaše sugestije i prijedloge i dalje stojimo na raspolaganju te nam ih možete slati putem mail-a na info@mag.hr a upite za cijene i najam aplikacije na prodaja@mag.hr.

Srdačan pozdrav,

Ekipa Mag informatike

tel: +385 (0)1 46 40 222, 225

fax: +385 (0)1 46 40 227

mob: + 385 (98) 302 308
mob: 091/9097 979
mob: 099/4137 991
mob: 095/503 13 63

mag_xl_logo_300dpi