Uveden OIB u aplikacije Maga. Svi korisnici sada mogu unositi OIB u podatke klijenata.

Prvi dan Nove godine donosi nam i početak provedbe zdravstvene reforme. Reforma nam ponovno vraća obvezu plaćanja participacije. No, tu bi moglo biti problema.

Liječnički pregled – 15 kuna, specijalistička pretraga 50 kuna, a dan boravka u bolnici 100 kuna. Od reforme najviše strahuju umirovljenici, jer će oni s mirovinom između 2.600 i 5.200 kuna izdvajati 3 posto, dok će oni s povlašenim mirovinama, plaćati 5 posto doprinosa.

Mag informatika je napravila potrebne izmjene na polikliničkom softveru te pustila u promet nove verzije programa sa izmjenama participacija i svega potrebnog za rad, potpuno usklađeno sa novim zakonima i pravilnicima HZZO-a.

hzzo.gif