Pozdravljamo Autoservis ZOKI iz Karlovca, kao našeg novog korisnika aplikacije Autoservis II (Enterprise edition).

Želimo im ugodan rad!

Ekipa Maga

Autoservis ZOKI