Na naše posebno veselje, KBF (Katolički bogoslovni fakultet) obnovio je Ugovor sa Mag informatikom, te postao novi/stari korisnik aplikacije Knjiga urudžbenog zapisnika.

Uz obnovu licenci, rad je proširen na novu pisarnicu, a time i na nove djelatnice koje su educirane i odmah počele sa radom.

Želimo im dobrodošlicu te ugodan nastavak rada.

Ekipa Maga

Katoličko bogoslovni fakultet