S velikim veseljem pozdravljamo našeg novog korisnika aplikacije Poliklinika doktora Hrvoja Raguža.

Ordinacija doktora Raguža je odnedavno postala ugovornim partnerom Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u segmentu operacija sive mrene (katarakte) šifra DTS-a C16B, te smo s posebnim zadovoljstvom preuzeli brigu o softverskom dijelu poslovanja posebice u segmentu HZZO računa.

Tako je u Zagrebu omogućeno još više operacija sive mrene što će pomoći u smanjenju lista čekanja na medicinske zahvate.

Pozdravljamo tim dr. Raguža te im želimo ugodan rad u aplikaciji.