Sa posebnim veseljem i ponosom objavljujemo da su od 1.1.2015. godine novi korisnici elektronske Knjige urudžbenog zapisnika, Zatvor u Zagrebu i Centar za dijagnostiku.

Aplikacija će modernizirati i ubrzati rad pisarnice i arhive, te će se znatno olakšati pretraživanje arhivske dokumentacije.

Želimo im dobrodošlicu u veliku obitelj korisnika Mag poslovnih aplikacija i ugodan rad u aplikaciji.

Ekipa Maga