ZAPISNIK O PROMJENI CIJENA

  • katalog zapisnik o promjeni cijena
  • mogućnost ručnog kreiranja zapisnika
  • automatsko kreiranje zapisnika prilikom promjene prodajne cijene artikla s PDV-om. Promjena se može dogoditi ako se promijeni cijena u katalogu materijala, isti artikl uđe u drugu primku s različitom prodajnom cijenom od prethodne, te u računima ako se odobri rabat na artikl
  • ispis zapisnika o promjeni cijena

KNJIGA POPISA O NABAVI I PRODAJI ROBE (KNJIGA POPISA):

  • katalog knjige popisa
  • preuzimanje podataka u knjigu popisa (preuzimaju se primke, računi, početno stanje, odobrenja te zapisnici o promjeni cijena)
  • ispis knjige popisa
  • zaključivanje knjige popisa
Svim korisnicima bit će ispostavljene nove verzije čim budu testirane i spremne za isporuku.
ZAPISNIK O PROMJENI CIJENA