Odluka o visini blagajničkog maksimuma

Primjer dokumenta: “Odluka o visini blagajničkog maksimuma”

Mag informatika d.o.o.  Zagreb, Pakoštanska 5 10140 Zagreb, OIB: 93224926556, koju zastupa direktor društva, temeljem članka 29. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov. br. 133/12), dana 1. siječnja 2013. godine donosi sljedeće:

 

Odluka o visini blagajničkog maksimuma

 

Članak 1.

S obzirom na veličinu, sukladno čl.29. st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i čl. 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, Društvo je mali subjekt.

Članak 2.

 

Utvrđuje se ukupni blagajnička maksimum za Društvo u iznosu 10.000,00 kuna, a koji se raspoređuje na sljedeće blagajničke maksimume po pojedinim organizacijskim dijelovima:

–  poslovna jedinica Zagreb, Pakoštanska 5 10140 Zagreb, u iznosu 10.000,00 kuna;

Članak 3.

 

Ova odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

U Zagrebu, dana _________ godine.

Direktor:

________________


PRILAGODITE RAČUNE S FISKALNIM RAČUNIMA – NOVE, OBAVEZNE STAVKE NA RAČUNIMA

Obzirom da imamo vrlo velik broj upita vezano uz novi izgled računa (maloprodajnih i veleprodajnih), a Zakon o fiskalizaciji je tu vrlo jasan, objavljujemo ŠTO SVE MORA BITI NA RAČUNIMA OD TRENUTKA KADA NASTANE VAŠA  OBAVEZA FISKALIZACIJE RAČUNA.

  1. Apsolutno svi obveznici fiskalizacije MORAJU na svim svojim računima iskazati podatke iz prve 3 točke Članka 9., a obveznici koji rade sa gotovinom/karticama, i stavke 4. i 5. odnosno JIR i ZKI.
  2. Također, svi računi moraju imati fiskalni brojač računa iz članka 11., koji može biti potpuno odvojen od vašeg redovnog brojača računa koji je bitan za knjigovodstvo (pogledati slike niže).
  3. Uz prilagođene račune, obavezni ste izdati interni akt u kojem ćete propisati izgled računa, brojače, djelatnike koji izdaju račune, poslovne prostore i naplatne uređaje. Svi ti podaci se inicijalno šalju u poreznu upravu prilikom aktivacije fiskalne blagajne (ako je imate jer ste u toj obvezi). Interni akt dostavite svojem proizvođaču fiskalnog softvera.
    Svi subjekti koji ne rade s gotovinom i ne izdaju fiskalizrirane račune, moraju svejedno prilagoditi račune i izdati interni akt. Primjer Internog akta nalazi se na kraju ovog članka. Slobodno ga prilagodite svojim potrebama.
  4. Svi obveznici koji rade s gotovinom trebali bi izdati i akt o blagajničkom maksimumu (Članak 29.). Zakonom je strogo propisana visina blagajničkog maksimuma u jednom radnom danu.
Odluka o visini blagajničkog maksimuma