Pages

Ciljevi kvalitete

CILJEVI KVALITETE

Sukladno odluci uprave o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001-2008, direktor Mag informatike donosi slijedeće ciljeve:

 • Direktor dodjeljuje odgovornosti i ovlasti predstavnika uprave za kvalitetu voditelju ureda, sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2008, t. 5.6 te joj nalaže da:
  • Provjeri i nadogradi Priručnik kvalitete za period
  • Postavi ciljeve kvalitete zajedno sa direktorom
  • Evidentira mjerene performanse procesa i o tome vodi sve relevantne zapise
  • Provede interni audit prije glavnog audita
 • Svi zaposlenici moraju voditi brigu o vođenju dokumentacije ISO sustava po uputama predstavnika uprave za kvalitetu
 • Dosegnuti rast od 10% novih potpisanih redovnih Ugovora o održavanju s klijentima na godišnjem nivou. Mjerenje se vrši polugodišnje kroz kontrolne točke procesa.
 • Dosegnuti 1 prodaju mjesečno
 • Zadržati postojeće klijente a s novima ostvariti što bolju suradnju. Obzirom na vrlo krizno razdoblje u cijelom gospodarstvu, nastojat održati sve postojeće klijente na Ugovorima s eventualnim odstupanjima za vrijeme trajanja krize.
 • Pokušati proširiti suradnju s postojećim klijentima nuđenjem novih proizvoda i usluga, npr. Vođenje evidencije radnika kroz aplikaciju MAG-ERA
 • Naplatu potraživanja i održavanje likvidnosti tvrtke treba držati u okviru od maksimalnih 15% neplaćenih računa. Sve preko toga predstavlja nesukladnost i mogućnost dovođenja tvrtke u nelikvidno poslovanje.
 • Jednako tako, potrebno je kao trajni cilj uvesti početak razvoja barem 1 proizvoda godišnje kojim se širi djelatnost i mogućnost povećanja poslovanja. Taj cilj uveden je kao novi cilj u proceduri QP-07 Upravljanje procesima.
 • Zadržati dobit na razini prethodne godine s tendencijom povećanja od 10% ako uvjeti tržišta i trenutne globalne tržišne krize to dozvole
 • S dobavljačima i klijetima nastaviti s obostrano korisnim odnosima u stabilnoj i dugoročnoj suradnji
 • Izaći na barem 1 strano tržište svake 2 godine, prvenstveno u susjedne zemlje regije
 • Ustabiliti i povećati prihod od najma aplikacija (web aplikacije)
 • Obavljati poslove stručno i nepristrano, uz ispunjenje kupčevih i regulativnih zahtjeva i očekivanja, uz zaštitu njihovog interesa i profesionalne etike

Svjesni smo da korisnici naših usluga očekuju visoku stručnost, pouzdanost, učinkovitost i primjerene cijene. Tvrtka i djelatnici učinit će sve da bi ispunili ta očekivanja u što je moguće višoj mjeri.

Ispunjavanje zahtjeva i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 su naše čvrsto opredjeljenje, vjerujući da to može značajno pomoći u ostvarenju naših ciljeva. Očekujemo od svih djelatnika Mag informatike d.o.o. da sudjeluju u primjeni i poboljšavanju.