Pravne akcije

pravne akcijeOmogućeno je unošenje svih podataka predmeta, s razlozima, datumima, ustanovama, sucima, odvjetnicima i troškovima tužbe. Omogućeno je kreiranje skupne tužbe prema jednom ili više poslovnih subjekata. Uz svaki predmet moguće je evidentirati da li je tužba riješena sudskom odlukom ili je riješena nagodbom.

Podaci tužbe

Svaku pravnu akciju moguće je povezati s određenim članom, ustanovom kao tuženikom. Moguće je evidentirati skupne tuženike ili tužitelje ovisno o potrebi. Unose se podaci o sudu i odvjetnicima, prate odvjetnički troškovi, te se vodi evidencija povrata troškova s automatskim izračunom i sl.

Parničmi troškovi

Uz svaku tužbu moguće je voditi troškovnik postupka. Unos troškova, odvjetničkih tarifa, te uplata i ostalih troškova aplikacija automatski izračunava cjelokupni iznos i iznos po pojedinim stavkama.

Moguće je evidentirati troškove odvjetnika s datumima i opisom, te u slučaju povrata sredstava automatski se vodi evidencija dugovanja za povrat.

Ovrhe

Ukoliko nakon tužbe slijedi ovrha, moguće je kreirati ovrhu koja se automatski veže na pojedinu tužbu, te su iz nje vidljivi svi potrebni podaci.

Ovrha se automatski kreira, te povlači sve glavne podatke tužbe kako se ne bi gubilo vrijeme na ponovni unos podataka.

Stavke ovrhe

pravne akcijeStavke ovrhe unose se na jednostavan način s odabirom datuma, tipom ovrhe, te unosom opisa i napomenom koje idu uz ovrhu.

Moguće je dodati neograničen broj stavaka kako bi se imala potpuna evidencija svih ovrha.

Skupni tužitelji i tuženici

Omogućeno je kreiranje skupne tužbe i skupne ovrhe na jednostavan način kako se ne bi svaka tužba vodila odvojeno ukoliko se odnosi na istu stvar.

Podaci se s lakoćom unose što smanjuje vrijeme evidencije svih skupnih tužbi i ovrha.