Novi korisnik

Korisnici aplikacijeOmogućen je unos više korisnika aplikacije kojima se dodjeljuje jedinstveno korisničko ime i zaporka za pristup aplikaciji. S tim podacima svaki korisnik aplikacije pristupa korištenju aplikacije, te se prate sve promjene unutar aplikacije.

U Katalogu korisnika nalaze se svi korisnici koji se služe ili su se služili aplikacijom ali su deaktivirani ukoliko nisu izbrisani iz baze podataka.

Različita prava pristupa

altRazličita prava pristupa svakog korisnika dodjeljuje osoba koja je zadužena za vođenje poslovanja.

Prava se dodjeljuju na način da se svakom korisniku odrede moduli aplikacije koje će moći koristiti. U alatima aplikacije moguće je odrediti kakva će korisnička prava imati pojedini korisnik programa, te mu je moguće uskratiti pregled i korištenje određenih opcija programa.

Prijava korisnika

Prijava korisnika u program vrši se prilikom pokretanja aplikacije. Prvo je potrebno unijeti korisnike, s dodijeljenim korisničkim pravima, koji imaju dozvolu za rad u programu kako bi se oni našli na listi korisnika.

Istovremeni rad više korisnika

altIstovremeni rad više korisnika podrazumijeva korištenje jednog računala kao server za bazu aplikacije. Nije nužno da postoji server kao glavno računalo, već baza aplikacije može biti smještena na bilo kojem računalu u mreži.

Preduvjet je da su računala umrežena, te da je glavno računalo s bazom upaljeno, kako bi svi korisnici mogli pristupiti bazi u bilo kojem trenutku.

Pregled odabranih razreda

Svakom korisniku moguće je dodijeliti razrede koje će moći pregledavati. Korisnik neće biti u mogućnosti vidjeti učenike, svjedodžbe i razrede koji mu nisu dodijeljeni, te ostale podatke ili dokumente koji su povezani za te razrede.