Pretplate na određen broj časopisa

broj kopija časopisaPretplate na određeni broj kopija časopisa dodjeljuju se po članu ili za partnera, ovisno o potrebi.

Broj kopija časopisa automatski će se odraziti i na broj naljepnica tiskanih za tiskanice koje se šalju članovima.

Više o časopisima i pretplatama možete pročitati ovdje.

Članovi i članski brojevi

članski brojeviČlanski brojevi su automatizirani podaci koji se pojavljuju prilikom kreiranja novog člana.

Moguće je ručno unijeti članski broj ili automatski dodijeliti sljedeći slobodni broj.

Pregled članova i nečlanova

Pregled članova i nečlanova omogućen je pregledom poslovnih podataka pojedine osobe.

Svakoj osobi moguće je dodati opciju isključenja iz članstva, odabirom datuma i razloga isključenja.

Odabirom opcije isključenja, član će postati neaktivan, te će ga se morati ukloniti iz liste naloga i naljepnica ukoliko se već nalazi na njima.

Isključenje člana s datumom

Odabir podataka članova

Otvaranjem kataloga članova omogućeno je pozivanje izbornika iz kojeg je moguće dodati jednog ili više članova u listu naljepnica, kreiranje naloga za plaćanje, te dodavanje istih u listu naloga za plaćanje, te izvoz podataka u MS Excel tablicu.

Brz odabir podataka članova

Dopunski članovi

Svakog člana moguće je povezati s članom uže obitelji u smislu podupirućeg člana. Jednog ili više dopunskih članova moguće je s lakoćom dodati u bazu i uklanjanjem vodećeg člana uklanja se i dopunski član.

Članovi i aktivnosti

Aktivnost članova u pojedinoj udruziAktivnost članova je zapravo mjesto u kojeg se unose razne aktivnosti. Unesene aktivnosti odabiru se u podacima članova udruga prema potrebi, od toga da li je član aktivan u nekoj sekciji do slobodnih aktivnosti vezanih uz rad samog društva i slično. Aktivnosti članova mogu biti raznolike i ovise o potrebama društva.

Funkcije članova

Funkcije članovaSvakom članu moguće je dodijeliti funkciju koju obavlja unutar udruge ili društva.

Moguće je odabrati više funkcija člana iz razloga što postoji mogućnost da jedan član obavlja različite funkcije unutar društva.

Odabirom pojedinog člana, s liste članova, moguće je automatski vidjeti i listu funkcija koje on obavlja.

Aktivni članovi po ustanovama

Pregled aktivnih članova po ustanovamaOmogućen je pregled broja aktivnih članova po ustanovama.

Odabirom datuma i naziva ustanove prikazati će se broj aktivnih članova te ustanove.

Ukoliko se ukloni filter ustanova iz prikaza članova, prikazat će se ukupan broj aktivnih članova koji su uneseni u bazu podataka neovisno kojoj ustanovi pripadaju.

Evidencija naloga za plaćanje

Omogućen je pregled svih kreiranih naloga na jednom mjestu. Omogućen je unos iznosa i opisa plaćanja koji će se preuzimati na kreirane naloge za plaćanje.

Označavanjem pojedinog naloga moguće je pregledati uplate vezane za odabrani nalog, te uređivati i brisati kreirane uplate ili dodavati nove. Nakon unosa uplate koja podmiruje cjelokupni iznos radnog naloga, nalog se automatski označava kao plaćen.

Nalog za plaćanje članarine

VIP, Gratis osobe

Svi članovi mogu imati posebne statuse koji su određeni u njihovim podacima. Takvi članovi su po svom statusu izdvojeni i lako prepoznatljivi.

Obustavljanje članstva

Obustavljanje članstva moguće je primijeniti na članove koji su uneseni u bazu podataka. Potrebno je odabrati osobu kojoj želimo obustaviti članstvo, te odbrati opciju Nije član.

Statusi članova

Prilikom kreiranja novog člana ili odabirom postojećeg moguće je odabrati kojeg je statusa član. Moguće je kreirati nove statuse i dodjeljivati ih članovima.