Dokumenti

Dokumenti su Katalozi. U njima se mogu naći svi kreirani zapisi podijeljeni prema grupama dokumenata (primke, otpremnice, knjiga URA i IRA itd.).

Knjiga ulaznih računa (Knjiga URA)

Knjiga ulaznih računaU Knjizi ulaznih računa nalaze se svi ulazni računi koji se izrađuju automatski prilikom zaključivanja primke.

Aplikacija omogućuje ručno korigiranje ili kreiranje dokumenata unutar knjige ulaznih računa.

Plaćeni, neplaćeni i djelomično plaćeni računi prikazani su drugačijim bojama kako bi se korisnik lakše snašao u mnoštvu zapisa.

  • Opći podaci (broj dokumenta se automatski odabire, broj računa, datum računa, porezni broj, način plaćanja, iznos računa bez poreza….)
  • Uplate (odabire se ukoliko je dio računa plaćen, a koji iznos tek treba doći na naplatu)
  • Stavke kartice

Knjiga izlaznih računa (IRA)

Knjiga izlaznih računaU Knjizi izlaznih računa nalaze se svi izlazni računi koji se izrađuju automatski prilikom zaključivanja računa.

Aplikacija omogućuje i ručno korigiranje ili kreiranje dokumenata unutar knjige izlaznih računa.

Plaćeni, neplaćeni i djelomično plaćeni računi prikazani su drugačijim bojama kako bi se korisnik lakše snašao u mnoštvu zapisa.

  • Opći podaci (Broj stavke se automatski povlači, Datum, Dospijeće, Blagajnički izvještaj (broj, datum, oslobođeno poreza….)
  • Uplate po datumima i načinima plaćanja

Odobrenja

OdobrenjaOtvaranjem primke, stavke u knjizi URA-e, računa ili početnog stanja skladišta moguće je kreirati odobrenje ovisno o vrsti.

Sva kreirana odobrenja nalaze se na jednom mjestu, u Katalogu odobrenja.

Odobrenja je moguće pregledati i iz dokumenata za koje je vezano.

Odabirom opcije odobrenja za povrat robe, promjenu cijena ili promjenu količine potrebno je povezati stavku knjige URA.

Snimanjem odobrenja, odobrenje će se prikazati u samoj primci, te će dokumenti biti vezani.

Povrat artikala

Ukoliko prilikom narudžbe robe dođe do zamjene artikala ili se isporuči kriva roba moguće je voditi evidenciju povrata robe.

Povrat robe kreira se odabirom partnera i dobavljača, datumom i iznosom robe za povrat, te upisivanjem naziva neisporučenog artikla.

Omogućeno je automatsko kreiranje dokumenta povrata robe iz primke. Odabirom stavki primke moguće je kreirati potrebni dokument na kojeg se automatski povlače podaci o partneru i artiklu, te unesene cijene iz primke.

Knjiga popisa

Knjiga popisa je lista zaduženja i razduženja skladišta robe. Vodi se po prodajnim cijenama, a može se ispisati za vremensko razdoblje (interval datuma od-do).

Vezana je za primke i automatski se kreira prilikom izrade primke.

Primke i otpremnice

Primke i otpremnicePrimke i otpremnice su dokumenti koji su usko vezani za stanje i protok robe kroz skladište. Primka se automatski kreira prilikom zaprimanja robe na skladište, dok se otpremnica automatski kreira prilikom zaključivanja računa i odlaskom robe sa skladišta.

Više o skladišnom poslovanju možete pročitati ovdje.

Blagajna i blagajnički izvještaji

Blagajna i blagajnički izvještajiOmogućeno je vođenje dnevnika blagajničkog poslovanja. Postoji i mogućnost vođenja evidencije pojedinih blagajni po ulaznim i izlaznim računima tj. uplatama i isplatama.

Blagajnički izvještaji daju uvid u promet MP računa u odabranom razdoblju, način plaćanja (gotovina, kartica…), broj računa, itd.

Više o blagajničkom poslovanju možete pročitati ovdje.

Ponude i računi

Ponude i računiPredračuni su, neobavezne, pisane ponude koje nemaju status računa, te najčešće služe kao informativni podaci.

Iz ponude je moguće kreirati sve vrste računa, te radni nalog. Svi računi koji su uneseni u program nalaze se u Katalogu maloprodajnih (MP) računa ili Katalogu veleprodajnih (VP) računa ovisno o vrsti.

Ponuda je dokument koji se obavezno izdaje za sve predviđene radove u iznosu većem od 500,00 kn.

Više o računima i ponudama možete pročitati ovdje.

Funkcije dokumenata

Evidencija čekova

Ukoliko partner plaća račun čekovima moguće je pratiti sve uplate takvih načina plaćanja. Evidencija čekova odabire se iz MP računa, te se ne može kreirati ručno.

Narudžba robe

Omogućeno je naručivanje robe na skladište, te evidencija dolaska robe po dobavljaču i neisporučene robe.

Više o narudžbi robe možete pročitati ovdje.

Početno stanje skladišta

Kod početka rada s aplikacijom potrebno je unijeti početno stanje materijala na skladištu.

Više o stanju skladišta možete pročitati ovdje.

Odobrenja

Omogućeno je kreiranje odobrenja za pojedine artikle iz primke, knjige ulaznih računa ili s početnog stanja skladišta odabirom jedne od vrsti odobrenja.

Prodaja vozila

Računi prodaje vozila odvojeni su od ostalih računa, te imaju svoje brojače i neovisni su o drugim dokumentima.

Primke i otpremnice

Dokumenti se kreiraju prilikom ulaska i izlaska robe sa skladišta, te su vezani za drugu dokumentaciju.