Pages

Raspored

Raspored naručenih servisa

Kalendar prikaza zauzeca servisaOmogućeno je naručivanje servisa korištenjem modula Raspored.

Svaki zakazani termin moguće je izmijeniti, te korisnik aplikacije ima potpunu kontrolu nad pregledom naručenih servisa. Korištenjem rasporeda naručivanja servisa mala je vjerojatnost da će doći do preklapanja termina.

Zakazivanje termina

Na jednostavan način moguće je zakazati novi termin servisa sa svim potrebnim podacima od odabira partnera, do vremenskog intervala obavljanja servisa s dodatnim opisom i podsjetnikom na zakazani termin.

Zakazane termine moguće je izmijeniti uređivanjem, brisati i premještati na druge datume ili izmijeniti vremenski interval zakazanog termina.

Prozor termina kalendara

Kalendar – raspored aktivnosti i obveza

altUz  modul Raspored naručenih servisa nudi se još jedan izdvojeni modul, Kalendar, u kojem je moguće voditi evidenciju sastanaka ili obveza radnika u poduzeću.

Omogućeno je dodavanje više zakazanih termina u pojedinom danu, te uređivanje ili brisanje istih.

Zakazivanje termina

Omogućen je odabir datuma za koje se zakazuju termini, te je moguće dodati više zakazanih obveza za pojedinog radnika.

Promjenom datuma moguće je zakazivati nove termine, sve iz istog prozora, što skraćuje vrijeme utrošeno za unos više termina za različite osobe.