Fizikalna terapija

Fizikalna teapijaUkoliko zdravstvena ustanova nudi fizikalnu terapiju svojim pacijentima, moguće je uključiti dodatnu opciju vođenja evidencije i naručivanja pacijenata na fizikalnu terapiju.

Prije početka naručivanja pacijenata na terapije potrebno je popuniti kataloge koji se koriste prilikom naručivanja pacijenata i izrade programa terapija.

Potrebno je popuniti katalog zglobova, pokreta, terapija i lokalizacije. Katalozi služe kod Mjerenja opsega pokreta i Evidencije terapija.

Raspored fizikalne terapije

Raspored za naručivanje pacijenata na fizikalnu terapijuRaspored fizikalne terapije služi za naručivanje pacijenata na određene terapije. Moguće je naručiti pacijente s ciklusima terapija, a postoji i mogućnost nekih dodatnih opcija.

 • Prikaz naručenih pacijenata po terapijama
 • Filtriranje prikaza po sobama
 • Dnevni i tjedni prikaz
 • Prikaz naručenih i iskorištenih bodova u označenom razdoblju
 • Prikaz vremena
 • Pretraživanje naručenih pacijenata
 • Upisivanje novih rasporeda

Izmjena naručenih pacijenata

Ukoliko je došlo do promjene zakazanog termina naručenog pacijenta, podaci koji su već uneseni mogu se izmijeniti.

Moguće je mijenjati sve stavke naručenog termina od podataka pacijenta do vrste terapija.

Izvještaji

Izvještaji i statistikaUnutar Kataloga rasporeda postoji opcija izvještaja. Moguće je izabrati nabrojene izvještaje ali je moguće kreirati nove ili prilagoditi postojeće korisnicima na njihov zahtjev.

 • Broj naručenih bodova u razdoblju
 • Broj naručenih bodova u razdoblju po terapiji
 • Odrađeno u razdoblju
 • Odrađeno u razdoblju po terapiji

Moguće je kreirati dnevna izvješća odrađenih terapija u danu.

Više o izvještajima možete pročitati ovdje.

Kreiranje računa

Računi fizikalne terapije izrađuju se preko aktivne liste pacijenata. Račun povlači podatke pacijenta za koji se izrađuje, te je potrebno odabrati postupke i materijale koji se koriste prilikom fizikalne terapije. Moguće je ispisati račun ili ga izvesti u obliku PDF formata.

Više o fakturiranju možete pročitati ovdje.

Funkcije fizikalne terapije

Terapije

U Katalog terapije unose se vrste fizikalne terapije koje se odrađuju unutar pojedine ustanove. Služi za unos svih terapija za koje se naručuju pacijenti.

Katalog zglobova

U katalog zglobova unose se svi zglobovi za koje se naručuju pacijenti na fizikalnu terapiju. Odabiru se u evidenciji fizikalne terapije.

Katalog pokreta

U katalog pokreta unose se zapisi koji se odabiru za pojedinog pacijenta ovisno o tome koji pokreti se nalaze u zakazanoj terapiji.

Lokalizacija

Na lokalizaciji odabire se dio tijela ili zglob na kojem se izvodi terapija.

Filtriranje rasporeda prema terapijama

U mnoštvu naručenih pacijenata, pacijente je moguće filtrirati prema terapijama na koje su naručeni.

Mjerenje opsega pokreta i evidencija terapija

Evidencija terapija i mjerenje opsega pokreta bilježe se preko aktivne liste pacijenata.