Docker & Vault Agent with Terraform (Part IV)

Part 1: Docker & Vault Agent Part 2: Docker & Vault Agent with Dynamic Secrets Part 3: Docker & Vault Agent with Docker Compose Terraform Sve prethodne dijelove ovog serijala smo pratili kroz izvršavanje naredbi u terminalu međutim, kao i u svim slučajevima, takav pristup je podložan pogreškama te bi bilo smislenije koristiti neki orkestrator […]

Docker, Vault Agent & Dynamic Secrets (Part II)

Part 1: Docker & Vault Agent Part 3: Docker & Vault Agent with Docker Compose Part 4: Docker, Vault Agent with Terraform U prethodnom dijelu smo pisali o povezivanju Vault, Vault Agenta i Docker, ali sa statičnim, KV2 podacima. Logičan nastavak je uvrstiti i primjer dinamički kreiranih podataka poput korisničkog računa za bazu podataka. Provjerimo […]

Docker & Vault Agent with Docker Compose (Part III)

Part 1: Docker & Vault Agent Part 2: Docker & Vault Agent with Dynamic Secrets Part 4: Docker, Vault Agent with Terraform U prethodnim dijelovima smo pisali o statičkim (part 1) i dinamičkim (part 2) podacima i Vault Agentu te smo u svakom primjeru koristili Docker naredbe. Svi primjeri se nalaze u našem Github repozitoriju. […]