Objave

Nova verzija – MAG-ERA v1.0.1

Poštovani, S današnjim danom puštena je nova verzija aplikacije u kojoj se nalazi mnoštvo novih funkcija i dorade starih. Zahvaljujemo se na strpljenju dok ste čekali novu verziju. Obzirom da je danas izdana finalna verzija, od 01.11.2010. godine MAG-ERA ulazi u komercijalnu upotrebu. To znači da ćemo od 01.11.2010. godine krenuti s naplatom korištenja aplikacije. […]