Stranice

Dokumenti

Dokumenti U katalogu Dokumenata moguće je pronaći sve dokumente podijeljene prema grupama dokumenata: primke, otpremnice, knjiga URA i IRA itd. Knjiga ulaznih računa (Knjiga URA) U Knjizi ulaznih računa nalaze se svi ulazni računi koji se automatski izrađuju prilikom zaključivanja primke. Aplikacija omogućuje i ručno korigiranje ili kreiranje dokumenata unutar knjige ulaznih računa. Plaćeni, neplaćeni […]