Dokumenti

U katalogu Dokumenata moguće je pronaći sve dokumente podijeljene prema grupama dokumenata: primke, otpremnice, knjiga URA i IRA itd.

Knjiga ulaznih računa (Knjiga URA)

Knjiga ulaznih računa

U Knjizi ulaznih računa nalaze se svi ulazni računi koji se automatski izrađuju prilikom zaključivanja primke.

Aplikacija omogućuje i ručno korigiranje ili kreiranje dokumenata unutar knjige ulaznih računa.

Plaćeni, neplaćeni i djelomično plaćeni računi prikazani su drugačijom bojom kako bi se korisnik lakše snašao u mnoštvu zapisa.

  • Opći podaci (broj dokumenta se automatski odabire, broj računa, datum računa, porezni broj, način plaćanja, iznos računa bez poreza….)
  • Uplate (odabire se ukoliko je dio računa plaćen, a koji iznos tek treba doći na naplatu)
  • Stavke kartice

Knjiga izlaznih računa (IRA)

knjiga izlaznih računa

U Knjizi izlaznih računa nalaze se svi izlazni računi koji se izrađuju automatski prilikom zaključivanja VP ili MP računa.

Aplikacija omogućuje i ručno korigiranje ili kreiranje dokumenata unutar knjige izlaznih računa.

Plaćeni, neplaćeni i djelomično plaćeni računi prikazani su drugačijom bojom kako bi se korisnik lakše snašao u mnoštvu zapisa.

  • Opći podaci (Broj stavke se automatski povlači, Datum, Dospijeće, Blagajnički izvještaj (broj, datum), oslobođeno poreza….)
  • Uplate

Knjiga popisa

Knjiga popisa je lista zaduženja i razduženja skladišta robe. Knjiga popisa vodi se po prodajnim cijenama, a moguće ju je ispisati za vremensko razdoblje (interval datuma od-do).

Knjiga popisa je vezana za primke i automatski se kreira prilikom izrade primke.

Primke i otpremnice

alt

Primke i otpremnice su dokumenti koji su usko povezani sa stanjem i protokom robe kroz skladište. Primka se automatski kreira prilikom zaprimanja robe na skladište, dok se otpremnica automatski kreira prilikom zaključivanja računa i odlaskom robe sa skladišta.

Blagajna i blagajnički izvještaji

Blagajna i blagajnički izvještaji

Omogućeno je vođenje dnevnika blagajničkog poslovanja. Daje se mogućnost vođenja evidencije pojedinih blagajni po ulaznim i izlaznim računima tj. uplatama i isplatama.

Blagajnički izvještaji daju uvid u promet MP računa u odabranom razdoblju, način plaćanja (gotovina, kartica…), broj računa, itd.

Ponude i računi

Ponude i računi

Predračuni su neobavezne pisane ponude koje nemaju status računa, te najčešće služe kao informativni podaci.

Iz ponuda je moguće kreirati sve vrste računa. Svi računi koji su uneseni u program nalaze se u Katalogu maloprodajnih (MP) računa ili Katalogu veleprodajnih (VP) računa ovisno o vrsti.

Funkcije dokumenata

Evidencija čekova

Ukoliko partner plaća račun čekovima moguće je pratiti sve uplate takvog načina plaćanja. Evidencija čekova odabire se iz MP računa, te se ne može kreirati ručno.

Odabir osobe prilikom izrade ponude

Uz svaku ponudu moguće je odabrati osobu koja je izradila tu ponudu.

Narudžba robe

Omogućeno je naručivanje robe na skladište, te evidencija dolaska robe po dobavljaču i neisporučene robe.

Početno stanje skladišta

Kod početka rada s aplikacijom potrebno je unijeti početno stanje materijala na skladištu.

Odobrenja

Omogućeno je kreiranje odobrenja za pojedine artikle iz primke ili knjige ulaznih računa odabirom jedne od vrsti odobrenja.

Primke i otpremnice

Dokumenti se kreiraju prilikom ulaska i izlaska robe sa skladišta, te su vezani za druge dokumente.

1423 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori