Nakon pregovora sa klijentom, započeli smo s razvijanjem nove aplikacije za pohranu velike količine datoteka – Data File Management.

Data file management je nova aplikacija koja se razvija za poznatog kupca koji ima potrebu za zaprimanjem, distribucijom i arhiviranjem velikog broja dokumenata. Kako klijent ima nekoliko lokacija diljem Hrvatske sa kojih se vrši prikup narudžbi, neophodno je prikup narudžbi usmjeriti na jedno mjesto te ih kvalitetno redistribuirati na određene odjele u tvrtki.

Aplikacija je poprilično komplicirana i zahtjevna, te se očekuje da će biti dovršena do jeseni.