Poštovani,

Sa današnjim danom puštena je nova verzija aplikacija sa nekim preinakama.

U novoj verziji 1.0.0.7. nalazi se:

  • Odabir radnog vremena zaposlenika
  • Odabir radnog vremena odjela
  • Deaktiviranje korisnika aplikacije
  • Dodano upozorenje o izvršenoj akciji dodavanja radnog vremena
  • Dodano dodatno polje uz OIB za evidenciju internih šifri radnika
  • Dodano obrazovanje 2 godine fakulteta kod kreiranja zaposlenika
  • Ispravljena greška prilikom dodavanja OIB-a koji počinje sa znamenkom nula
  • Ispravljena greška prilikom dodavanja dnevne evidencije radnog vremena

erika1