Poliklinika za dječje bolesti Helena novi korisnik aplikacije Poliklinika!

S posebnim ponosom objavljujemo kako je Poliklinika za dječje bolesti Helena postala novi korisnik aplikacije Poliklinika.

 

Poliklinika za dječje bolesti Helena je privatna ustanova, od srpnja 2017. nalazi se na novoj lokaciji u ulici Kneza Branimira 71 ( 350 m od Autobusnog kolodvora).

Djelatnost Poliklinike je specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija iz područja pedijatrije. Organizirani su kao dijagnostičko-terapijska ustanova koja većinu dijagnostičkih postupaka i liječenja rješava ambulantno i na principu dnevne bolnice.

Poliklinika je smještena u novom prostoru uređenom kao igraonica, opremljena je najsuvremenijim medicinskim uređajima čime su doprinjela sredstva Eu fondova za regionalni pedijatrijski centar i pruža holistički pristup svakom djetetu.

Tijekom svakog dijagnostičkog i terapijskog postupka najvažnije je da se dijete ne razdvaja od roditelja. Na taj način umanjuje se psihička trauma djeteta, sprečava se hospitalizam i sekundarne infekcije kojima je dijete često izloženo tijekom boravka u bolnici. Ključ uspjeha je odlično educirano osoblje, te potpuna i brza usluga na jednom mjestu.

Poliklinika surađuje s vrhunskim stručnjacima iz zemlje i inozemstva, te organizira dodatne pretrage, obradu i liječenje u najkvalitetnijim medicinskim ustanovama. Osoblje poliklinike kontinuirano se usavršava, sudjeluje u edukaciji studenata i znanstvenim projektima iz područja pedijatrije.