S posebnim ponosom obajvljujemo da se naša lista korisnika uvećala za jedno posebno ime.

Dječji vrtić Mali istraživač je naš novi korisnik aplikacije Knjiga urudžbenog zapisnika.

Želimo im dobrodošlicu u veliku obitelj korisnika Mag poslovnih aplikacija, te im želimo ugodan rad!

Ekipa Maga

Dječji vrtić Mali istraživač