Pozdravljamo MEDI-LAB DISTRIBUCIJU d.o.o. kao našeg novog poslovnog partnera u segmentu uredskih aplikacija, odnosno elektronske knjige urudžbenog zapisnika. MEDI-LAB DISTRIBUCIJA d.o.o. je tvrtka MEDILAB grupe koji su naši dugogodišnji korisnici.

Želimo im ugodan rad u aplikaciji!

Mag informatika

MEDI-LAB DISTRIBUCIJA

4 replies

Comments are closed.