Prihvaćena je ponuda za proširenje suradnje na Elektronskoj knjizi urudžbenog zapisinika sa Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika.

Drago nam je da se suradnja proširila na nove korisnike, te se radujemo dugoj i ugodnoj suradnji.

Ekipa Maga.

Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika