S posebnim ponosom objavljujemo kako je potpisan Ugovor o nabavi Elektronske knjige urudžbenog zapisnika sa Zavodom za prostorno uređenje grada Zagreba.

Želimo im dobrodošlicu kao i ugodan rad u novoj aplikaciji.

Ekipa Maga

Zavodom za prostorno uređenje grada Zagreba