Vlada Republike Hrvatske donijela je 1. srpnja 2021. novu Uredbu o uredskom poslovanju, jedan od ključnih propisa za rad cjelokupne državne i javne uprave, kojom se uredsko poslovanje u Republici Hrvatskoj uvodi u suvremeno, elektroničko doba. Naime, nova Uredba utvrđuje da javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem.

Sva javnopravna tijela koja  unutra uredskog poslovanja rade s upravnim postupcima moraju imati rješenje koje je povezano s jedinstvenim informacijski sustav za nadzor nad provedbom Zakona o općem upravnom postupku (ZUP IT sustav). Primjena počinje od 01.01.2023. godine.

ZUP IT sustav je informacijski sustav koji omogućava izvješćivanje o stanju rješavanja upravnih stvari temeljem prikupljenih podataka o primjeni pojedinih instituta Zakona o općem upravnom postupku.

ZUP IT sustav je prvotno razvijen kao izvještajni sustav namijenjen javnopravnim tijelima koja vode upravne postupke. Temeljem analize prikupljenih podataka, nadležna javnopravna tijela mogu poduzimati mjere kojima osiguravaju zakonitost, djelotvornost, svrhovitost i učinkovitost provedbe upravnih postupaka u svom djelokrugu.

Kao proizvođač rješenja za uredsko poslovanje, pod imenom „Knjiga urudžbenog zapisnika II“, u obvezi smo svojim korisnicima  omogućiti slanje upravnih postupaka u središnji sustav ZUP IT.

Nakon puno uloženog trudna i s velikim zadovoljstvom obavještavamo sve korisnike i posjetitelje naše web stranice kako smo uspješno certificirali integraciju sa ZUP IT sustavom.

Certifikaciju aplikativnog rješenja smo obavili za sve naše korisnike kako bi im i u tom djelu olakšali poslovanje.

Ukoliko ste javnopravno tijelo kojem treba rješenje za uredsko poslovanje (Knjiga urudžbenog zapisnika), uz sve to radite sa upravnim postupcima, slobodno nam se obratite e s povjerenjem.

mob: + 385 98 302 308

e-mail: info@mag.hr