Podsjećamo Vas da će od 1.6.2013. godine u primjeni biti isključivo IBAN konstrukcija transakcijskog računa platitelja kod izvršavanja platnih transakcija.

IBAN (International Bank Account Number) je broj transakcijskog računa kreiran prema međunarodnom standardu. IBAN ima 21 znamenku, a zadnjih 10 znamenaka predstavljaju postojeći broj vašeg transakcijskog računa (VBDI). U vašem izvatku o prometima i stanju po računu broj računa bit će prikazan u IBAN formatu, a IBAN vam je dostupan i u bankovnim obavijestima, u potvrdama o provedenim plaćanjima te u svim poslovnicama.

Upotreba IBAN konstrukcije računa u nacionalnim platnim transakcijama nastavak je usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Odlukom o otvaranju transakcijskih računa (NN 3/11) i njenim izmjenama i dopunama (NN 135/11) definiran je način upotrebe IBAN konstrukcije računa u provođenju nacionalnih platnih transakcija:

  • Od 1.6.2013. računi u IBAN konstrukciji koriste se kod provođenja svih platnih transakcija.

 

Za prihvat uplata iz inozemstva

  • naziv banke: XXX banka d.d. Zagreb
  • BIC/SWIFT oznaka XXXXXbanke: XXXHR2X
  • IBAN vašega transakcijskog računa
Izvori podataka: ZABA.HR, HNB.HR, FINA.HR