Medicina rada

medicina rada

Ukoliko je poliklinika specijalizirana ustanova za djelatnost medicine rada, unutar aplikacije moguće je kreiranje uvjerenja, potvrda i svjedodžbi o sposobnosti radnika

  • Potvrdnica o provedenom osposobljavanju iz prve pomoći
  • Periodični pregledi zaposlenika na poslovnima s posebnim uvjetima rada
  • Uvjerenje zdravstvene sposobnosti za poslove zaštitara privatne zaštite
  • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika
  • Svjedodžba zdravstvene sposobnosti radnika za rad u području izloženosti ionizirajućeg zračenja
  • Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika
  • Uvjerenja za držanje i nošenje oružja
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti sportaša
  • Ostala uvjerenja

Unos podataka

Unos podataka omogućen je iz posebnog prozora svjedodžbe ili uvjerenja. Potrebno je odabrati željeni tip uvjerenja/svjedodžbe kako bi se potrebna polja označila drugačijom bojom.

Omogućen je pregled podataka prije samog ispisa na pisač, te izravan ispis odabranih i unesenih podataka.

Uređivanje unesenih podataka

Unutar prozora svjedodžbe ili uvjerenja nalaze se izbornici članaka zakona. Moguće je odabrati željeni zapis, te ga urediti prema želji.

Svaki odabrani ili ručno uneseni podatak moguće je mijenjati. Iz prozora uvjerenja/svjedodžbe moguće je snimit novi dokument kako se ne bi ponovno odabirali podaci koji se samo prilagode novom dokumentu.

PZZ crvene uputnice

Ukoliko u ustanovi pacijent nije u mogućnosti odraditi određene pretrage, iz aplikacije je moguće popuniti i ispisati podatke na crvenu uputnicu.

Ispis je prilagođen veličini ispisa uputnice. Dio podataka se popunjava automatski dok se ostali podaci s lakoćom unose ili odabiru.