Izdavači i časopisi

U bazu podataka potrebno je unijeti časopise za koje će se kreirati pretplata.

Svaki časopis povezuje se sa izdavačem, te mu se određuju cijene pretplate ovisno o godini i tipu pretplate.

Upisani podaci povlačit će se prilikom kreiranja određene pretplate.

Pretplate

altAplikacija nudi automatsko kreiranje pretplata na određene časopise s dodatnim popustima za pojedinog člana, te s odabirom datuma trajanja pretplate.

Moguće je pregledavati pretplate po časopisima, ispisivati sve pretplate i pretplatnike, te izvoziti podatke u MS Excel tablicu.

Automatsko kreiranje pretplata iz osoba ili partnera

Omogućeno je automatsko kreiranje pretplate na časopis odabirom određene osobe, više njih ili partnera.

Sve pretplate mogu se naći na jednom mjestu. Odabirom pojedinog časopisa filtriraju se i prikazuju samo osobe koje su povezane za tu pretplatu.

Lista naljepnica

Lista naljenica za ispis na pisač Časopise za koje postoji pretplata potrebno je poslati članu na njegovu adresu. Iz tog razloga dodana je funkcija liste naljepnica na koju se dodaju podaci članova, ispisuju na naljepnice i lijepe na časopise ili koverte.

Moguće je dodati jednu osobu, više njih ili partnere na listu za naljepnice. Omogućeno je dodavanje osoba, filtriranih prema časopisu za koje su osobe pretplaćene.

Popusti

Popust na pretplatuPopusti na pretplate izraženi su u postocima ili iznosima, te se unose prilikom kreiranja pretplata koje se dodjeljuju određenom članu društva. Popust se odnosi na određene pretplate ili na cijene časopisa, odnosno cijene pretplate ili članarine, ovisno o postavkama programa i svrsi istih.

Pretplata na određeni broj kopija časopisa

Pretplata na određen broj časopisaPretplate na određeni broj kopija istog časopisa mogu se dodijeliti preko člana ili preko partnera, ovisno o potrebi.

Broj komada časopisa automatski će se odraziti i na broj naljepnica koje će se tiskati za tiskanice. Moguće je odjednom dodati sve osobe koje su pretplaćene na pojedine časopise u listu naljepnica, te ih ispisati na pisač.

Časopisi – Pregled pretplata

altMoguće je pregledavati sve pretplate odabirom, odnosno, filtriranjem pretplata prema časopisu.

Sve filtrirane podatke moguće je otvoriti i pregledati, te ih mijenjati ukoliko je potrebno.

Automatsko kreiranje dugovanja za članove i partnere

Za svakog člana ili partnera koji se nalazi u bazi podataka moguće je kreirati, odnosno evidentirati dugovanje. Uz evidenciju dugovanja obavezan je unos datuma dugovanja, cijena, te ukoliko se podmiri dug, moguće je označiti datum podmirenja.