Uz nedavna proširenja u Katalogu knjige evidencije sklopljenih ugovora gdje smo omogućili da se uz anekse vežu i cijene ugovora u više nivoa, upravo je omogućeno filtriranje predmeta po sljedećim kriterijima u katalogu knjige urudžbenog zapisnika, te u katalogu predmeta na:

  1. neupravni predmeti
  2. upravni predmeti prvog stupnja (UP/I)
  3. upravni predmeti drugog stupnja (UP/II)