Na zahtjev naših dugogdišnjih korisnika, Poliklinike Maja i Krešimir Čavka, počele su pripreme u segmentu povezivanja ISSA radiološkog sustava (Vams Tec d.o.o.) i Poliklinike Mag informatike.

Organizacijski će povezivanje ići putem HL7 protokola koji je međunarodni protokol razvijen u svrhu elektronske razmjene medicinskih podataka između više različitih softverskih rješenja u medicinskim ustanovama.

HL7 protokol definira sadržaj, format i formu poruka koje se koriste u procesu razmjene podataka.

HL7 protokol obuhvaća područje administrativnog i medicinskog dijela podataka koji se razmjenjuju između subjekata.

O tijeku razvoja i implementacije obavijestit ćemo Vas u idućem periodu.